АНКЕТА
визначення рівня задоволеності замовників послугами
КП "ІФВЕТП"

 

                           (назва підприємства, П.І.Б. підприємця - юрид.чи фіз.особи - вказувати необовязково)
1. П.І.Б. спеціаліста КП "ІФВЕТП", з яким Ви працювали:
2. Вид послуги, яка надана:
3. Звертались Ви раніше до послуг?                                                      ТАК 
                                                                                                              Ні 
Який період Ви співпрацюєте з КП "ІФВЕТП"
1 рік      
2 роки   
3 роки   
Більше   
4. Чи змінилась якість роботи за останні роки ?
Покращилась                                                                                
Погіршилась                                                                                 
Без змін                                                                                        
5. Чи задоволені Ви якістю наданих послуг ?                                         ТАК 
                                                                                                               Ні 
6. Чи задоволені Ви терміном виконання робіт/надання послуг?             ТАК 
                                                                                                               Ні 
7. Як Ви оцінюєте рівень обслуговування Замовників на підприємстві КП "ІФВЕТП":
– високий                                                                                      
– задовільний                                                                                
– не задовільний                                                                            
8. Робота спеціаліста, з яким Ви працювали оцінюється Вами як:
Шкала (оцінка за п’ятибальною шкалою)                                                            1   2    3    4    5  
– культура обслуговування                                                                             
– професіоналізм та розуміння проблем Замовників                                         
-- компетентність та вміння ретельно розібратись у вирішенні питань               
9. Ваші зауваження і пропозиції щодо поліпшення надання послуг КП "ІФВЕТП":
Дата:
                    Примітка : для відповіді на запитання в необхідній клітинці поставити „Х”.
                                        Дякуємо за надану інформацію !

Технічна підтримка за e-mail: viddilaudytu_ifvetp@ukr.net
(на головну) В О Д О Е К О Т Е Х П Р О М