Станом на 06.08.20 р. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" виконує наступні роботи:   вул. Хоткевича 85 – ПНС – ремонт ел. обладнання – в роботі        вул. Тичини 48 – заміна засувки D-50мм – без х/води ж.б. по вул. Тичини, Манюха, Сонячна , дитяча поліклініка        вул. Вовчинецька 185 – заміна водопроводу D 225мм – в роботі        вул. Шевченка – парк – розкопка на колекторі D-600мм, телеінстпекція на колекторі – в роботі        Виконання заявок по забиттю дворової к-ції        Ремонт ПГ згідно припису        вул. Б.Хмельницького 46 – ліквідація залому на колекторі – в роботі        вул. Паркова 4 – витік у колодязі – в роботі, без х/води ж.б. по вул. Молодіжна 32 – 38, Паркова 4 – 8, вул. Хоткевича 67 з корпусами        вул. Симоненка 3 – заміна водопроводу D-160мм – в роботі        вул. Стуса 11 – 13 – витік D-100мм        вул. Деповська – Чайковського – витік D-400мм        вул. Чистка колодязів дощової каналізації згідно заявок служби оперативного реагування «15 – 80» – в роботі
Головна Нормативна база Акти органів місцевого самоврядування ПРОЕКТ Про затвердження «Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська»

ПРОЕКТ

Про затвердження «Правил приймання
стічних вод споживачів у каналізаційну
систему м.Івано-Франківська»

 

           Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. №37,

вирішив:

1.Затвердити «Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська» (згідно з додатком).

2.Встановити, що кошти стягнені за скид понаднормативних забруднень в міську систему каналізації, розподіляються і використовуються відповідно до чинного законодавства України.

3.Зобов»язати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і відомчої належності, фізичні особи-суб»єкти підприємницької діяльності, інші особи визначені Правилами приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська, які скидають стічні води в систему каналізації міста Івано-Франківська, здійснювати постійний лабораторний контроль за скидом стічних вод в систему каналізації міста. Результати лабораторних досліджень щоквартально надсилати в КП «Івано-Франківськводоекотехпром». При відсутності лабораторії, зазначені особи зобов»язані укласти договір з організацією, яка має право на проведення лабораторних досліджень.

       4.Встановити норматив плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб.м  стічних вод з умістом забруднень, у межах установлених в Правилах приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська» допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на основі даних бухгалтерського обліку КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Зобов»язати генерального директора КП «Івано-Франківськводоекотехпром», в день набрання чинності даного рішення, затвердити розмір виробничої собівартості 1куб.м.  очищення  стічних вод і  змінювати її, у цьому ж порядку, при збільшенні (або зменшенні)  витрат  КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

5. Рішення №116 від 23.03.2004 року (із змінами та доповненнями) вважати таким, що втратило чинність.

    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гайда Р.Д.

                Міський голова                                                 Віктор Анушкевичус

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                   Додаток

Начальник державного управління                              до рішення міськвиконкому

охорони навколишнього природного                        від «___» ________ 20 __ р.

середовища в Івано-Франківській                            № _______

області

_________________ М.Бойко

М.П.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Івано-Франківського

міськрайонного управління

держсанепідслужби в Івано-

Франківській області

__________________ Р.Савчук

       М.П.

Правила приймання

стічних вод споживачів у каналізаційну

систему м. Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ

2013

1. Загальні положення

 

      1.1. Правила розроблено згідно Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, Будівельних норм і правил «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БНіП 2.04.03-85 окрім пункту 6.2.), «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37, «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р №190.

      1.2. Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська (надалі – місцеві Правила) є обов'язковими для КП “Івано-Франківськводоекотехпром” (в подальшому іменується «Водоекотехпром») для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і відомчої належності, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, для інших осіб або суб’єктів господарювання, визначених законодавством України, а також для філій та представництв юридичних осіб на підставі надання їм відповідних повноважень.

      1.3. Місцеві Правила спрямовані на захист від забруднення скидами шкідливих речовин навколишнього природного середовища р.Бистриця, для запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації та очисних споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд та безпеки їх експлуатації за рахунок правильної організації прийому стічних вод від споживачів в каналізаційну мережу м. Івано-Франківська (далі – міська каналізація).

      1.4. Терміни, що вживаються у цих правилах, мають таке значення:

головний каналізаційний колектор – трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені цими місцевими Правилами більш як у 20 разів;

збірний колектор – трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація – сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск – трубопровід, яким стічні води Споживачами випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

 

локальна каналізація – сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Споживача, території;

локальні очисні споруди – споруди для очищення стічних вод окремого Споживача, території до відповідних вимог;

об`єкт Споживача – окремо розташована споруда, територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субабонент – водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізацію через мережі іншого абонента на підставі укладеного з ним договору та за погодженням з «Водоекотехпромом»;

стічні води Споживача – усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Споживача (з урахуванням субабонентів);

поверхневі стічні води - стічні води, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій і неорганізовано потрапляють через дощозбірники і колодязі в мережі водовідведення «Водоекотехпрому»;

Споживач – підприємство, установа, організація, незалежно від форм власності і відомчої належності, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка користується послугами централізованого питного водопостачання та (або) водовідведення на договірній основі.     Споживачем також може бути інша особа або суб’єкт господарювання, визначений законодавством України, а також філія та представництво юридичної особи на підставі надання їм відповідних повноважень. Поняття Споживач поширюється на водокористувачів, які користуються послугами «Водоекотехпрому» у період врегулювання договірних відносин (в т. ч. у судовому порядку), а також інших випадках, передбачених законодавством України.

         1.5. Стічні води Споживачів можуть бути прийняті до міської каналізації, якщо показники їх якості задовольняють вимоги місцевих Правил і при наявності договору на приймання стічних вод, укладеного з «Водоекотехпромом».

        1.6. «Водоекотехпром» встановлює допустимі концентрації по кожній забруднюючій речовині, що скидається Споживачем у міську каналізацію, на основі ГДК, затверджених органами управління екобезпеки.

        1.7. Встановлення Споживачам об`ємів, режиму та нормативів скиду забруднюючих речовин у міську каналізацію входить виключно до компетенції «Водоекотехпрому» та обумовлюються ним у договорах з Споживачами відповідно до місцевих Правил.

         1.8. Кожний Споживач скидає стічні води в каналізаційну мережу міста через окремий випуск з обов`язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за його межами в місцях, що мають під’їзні дороги. Об`єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

         1.9. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, здійснюється через зливні  станції «Водоекотехпрому». У разі відсутності зливних станцій, за згодою з «Водоекотехпромом», дозволяється здійснювати скид стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, безпосередньо у каналізаційні колектори діаметром не менше 500 мм. 

         Споживачі сплачують «Водоекотехпрому» за транспортування та очистку  стічних вод згідно з договором. Сплата виконується за тарифами, затвердженими для  централізованого водовідведення.

       1.10. Положення місцевих Правил повинні враховуватися при розробці проектів систем каналізації міста, промвузлів та окремих Споживачів.

При вирішенні питань про відведення землі під будівництво та погодження проектів об'єктів промислового призначення, розрахованих в подальшому на приєднання до мереж міської каналізації, необхідно отримати технічні умови в «Водоекотехпромі» на приймання стічних вод до міської каналізації.

        1.11. Оплата  Споживачами  за скид стічних вод  здійснюється згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду від 19.02.2002 № 37, зареєстрованою в Міністерстві юстиції  України 26.04.2002   за №  402/ 6690.  

       За додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє до міської каналізації у період дощів, сніготанення  та здійснення поливально-мийних робіт і неорганізовано потрапляють через дощозбірники і колодязі з території Споживача в мережі водовідведення «Водоекотехпрому», Споживач оплачує згідно з п.п. 4.10 - 4.13  змін до  Правил   користування   системами   централізованого комунального   водопостачання та водовідведення в населених пунктах, затверджених наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012   № 131, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  12.04.2012   за  №  557/ 20870.

         1.12. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнанні запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності Споживач в узгоджені з «Водоекотехпромом» терміни виконує роботи з обладнання випусків запірними пристроями. Відповідальність за технічний стан запірної  арматури  несе Споживач.

2. Права та обов'язки «Водоекотехпрому» і споживачів,

які користуються послугами міської каналізації

 

       2.1.1. «Водоекотехпром» зобов'язаний:

       - забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод Споживачів у разі дотримання ними якості і режиму скиду стічних вод відповідно до умов договору та місцевих Правил;

     - встановлювати кожному Споживачу, при укладанні договору на водопостачання та водовідведення, кількісні та якісні умови приймання стічних вод до міської каналізації;

       - здійснювати нагляд за технічним станом систем міської каналізації та умовами скиду стічних вод Споживачами;

       - доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил вимоги щодо якісних показників стічних вод, пов`язаних із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об`єкти.

 

       2.1.2. «Водоекотехпром» має право:

        - контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

         - здійснювати відбір проб стоків (у т.ч. раптовий (в будь-яку годину доби), не погоджений з Споживачем заздалегідь), а у разі виявлення в них перевищення допустимої концентрації забруднюючих речовин виставляти Споживачу рахунки за скид понаднормативних забруднень;

         - пред'являти у встановленому порядку претензії та позови щодо відшкодування збитків, заподіяних системі комунальної каналізації;

        - вимагати від Споживачів встановлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) витратомірів, обмежувачів витрат, решіток, запірно-регулюючої арматури, аналізаторів якості стічних вод, автоматичних пробовідбірників та інших пристроїв;    

       - відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об`ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перенавантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

       - вимагати від Споживачів обладнання роздільної системи каналізації з випуском у міську каналізацію господарсько-побутових та поверхневих стічних вод через окремі контрольні колодязі (у випадку ускладнень з контролем їх якості);    

     - на компенсацію за рахунок Споживачів-порушників сум, які були стягнуті природоохоронними органами, а також на відшкодування збитків, пов'язаних з неможливістю використання у сільському господарстві очищених стічних вод і осадів, забруднених важкими металами або іншими токсичними речовинами при доведенні, що саме цей Споживач є джерелом забруднення осадів;

      - погоджувати проектну документацію на локальні очисні споруди Споживачів, проводити вибірковий контроль ефективності їх роботи в процесі експлуатації та вимагати наладки або реконструкції для досягнення вимог місцевих Правил;

      - обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію, при невиконанні Споживачами заходів, щодо нормалізації та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

       - у випадку систематичних грубих порушень місцевих Правил, оформляти в установленому порядку матеріали на порушників та передавати їх до відповідних державних органів для вжиття відповідних заходів;

     - вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд та/чи встановлення жировловлювачів при систематичному скиді понаднормативних забруднень згідно проектно-кошторисної документації;

     - відключати Споживачів від мереж водопроводу і каналізаціі:

               - після письмового попередження у разі:

 • відсутності договору або ухиленні від укладання чи продовження (переукладання) договору;
 • несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення понад 3(три) місяці;
 • невиконання Споживачем умов договору, місцевих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

     - негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів-порушників «Водоекотехпром» відповідальності не несе.

 

    2.2.1. Споживачі мають право:

      - користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190 та “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37 і укладеного договору на послуги водовідведення;

        - перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах на власних об»єктах, які виконані «Водоекотехпромом» та оскаржувати їх;

       - звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод на власних об»єктах.

 

        2.2.2. Споживачі зобов'язані:

       - виконувати у повному обсязі вимоги місцевих Правила та договору на послуги водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки за надані послуги;

     - надавати «Водоекотехпрому» всю необхідну інформацію, щодо своєї системи каналізації та локальних очисних споруд, для вивчення режиму їх скиду, забезпечувати доступ для обстеження та відбору проб стічних вод Споживача;

      - дотримуватись установлених «Водоекотехпромом» кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках, а у разі їх порушення оплачувати за скид понаднормативних забруднень згідно розрахунку величини додаткої плати протягом місяця з моменту його отримання;

      - оплачувати додатковий обсяг стічних вод (поверхневі стічні води), що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій і неорганізовано потрапляють через дощозбірники і колодязі в мережі централізованого водовідведення;

     - у разі, якщо стічні води Споживача не задовольняють вимоги місцевих Правил, виконувати на вимогу «Водоекотехпрому» до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов`язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів. Якщо Споживач не може забезпечити на даний час виконання місцевих Правил за деякими показниками, він може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 7.5. цих Правил;

     - при збільшенні об`ємів стічних вод звернутися у «Водоекотехпром» для одержання нових технічних умов на приймання стічних вод до міської каналізації та переоформлення договору;

   - облаштовувати самостійні випуски з контрольними колодязями, розташованими за межами Споживача та по вимозі «Водоекотехпрому» обладнати їх пробовідбірниками, витратомірами, решітками, запірно-регулюючими або іншими пристроями;

     - при порушенні місцевих Правил, вживати необхідних заходів для їх усунення, а також інформувати про це «Водоекотехпром» та органи охорони природи;

     - компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації, водному об`єкту або іншим абонентам, що користуються послугами міської каналізації;

     - брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи з вини Споживачів;

     - здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та щоквартально подавати відповідні звітні дані у «Водоекотехпром»;

   - у разі систематичного скиду понаднормативних забруднень на вимогу «Водоекотехпрому» побудувати локальні очисні споруди та/чи встановити жировловлювачі.

3. Відповідальність сторін і заходи впливу за порушення Правил

 

     3.1. Відповідальність «Водоекотехпрому» та Споживачів, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

     «Водоекотехпром» несе відповідальність за технічний стан систем каналізації, яка перебуває на його балансі, а посадові особи за допущення порушень місцевих Правил, які причинили забруднення природних водойм, несуть дисциплінарну відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

     Якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам місцевих Правил, Споживачі зобов'язані сплатити «Водоекотехпрому» за послуги каналізації за підвищеним тарифом згідно з «Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів», затвердженою наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37.

     3.2. У разі стягнення з «Водоекотехпрому» органами Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України збору за понадлімітні обсяги скидів згідно розділу 8 Порядку контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію або відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009р. № 389 (із змінами та доповненнями), «Водоекотехпром» може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Споживачам, з вини яких це сталося.

          3.3. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації, внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживачів, кошторисна вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг. розподіляють    між Споживачами, які скидають води з агресивними (абразивними) властивостями, за формулою:

 

 

 

де Кі – відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

     Qi – середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Споживач, м3/добу;

   Ші – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями стягнута «Водоекотехпромом» за останні три роки з і-го Споживача, тис. грн.

   3.4. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує «Водоекотехпром» та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, «Водоекотехпром» застосовує до нього заходи, передбачені чинним законодавством.

     3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі зобов'язані брати участь у відновленні пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

     3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі «Водоекотехпрому», збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується, за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

       3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляються між Споживачами, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

 

де Ві – частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-тим Споживачем;

     Взаг. – загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;  

     Пі – скид забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Споживачем, т;

     ZПі – сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Споживачами.

     Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4. цих Правил.

     3.8. У разі систематичного порушення місцевих Правил та невиконання Споживачем природоохоронних заходів, «Водоекотехпром» має право, письмово попередивши його, обмежити йому скид стоків або відключити від мереж каналізації і розірвати договір.    

     У випадках, коли наслідком порушення місцевих Правил може стати вихід із ладу системи міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд каналізації, «Водоекотехпром» має право після усного попередження негайно відключити Споживача від мереж водопроводу та каналізації тощо.

      3.9. Якщо невиконання Споживачем місцевих Правил (у т.ч. при вивозі стічних вод асенізаційним транспортом) спричинило порушення безпеки експлуатації міської каналізації, відповідальність за нещасні випадки з персоналом «Водоекотехпрому», вибухи, пожежі та руйнування мереж і споруд каналізації, несуть посадові особи Споживача-порушника згідно з діючим законодавством. В таких випадках «Водоекотехпром» передає матеріали для вжиття заходів до відповідних державних органів.

    

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються в міську каналізацію

 

      4.1. До міської системи каналізації можуть бути прийняті стічні води Споживачів, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені до вимог і нормативів згідно з “Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465.

     4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

      - містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

     - містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні завислі речовини, гіпс, вапно, пісок, металеву стружку, жири, смоли, мазут тощо);

     - містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

     - містити речовини, для яких не встановлено ГДК для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

     - містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

     - містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;

   - мати температуру вище 40° С і рН нижче 6.5 або вище 9.0;

   - мати показник ХСК (хімічне споживання кисню) вище БСК5 (біологічне споживання кисню за 5 діб) більше ніж у 2.5 разів;

   - мати БСК (повне), яке не повинно перевищувати його рівня, вказаного у проекті очисних споруд міської каналізації;

   - містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених місцевими Правилами.

   4.3. Категорично забороняється скидати у міську каналізаційну мережу:

- кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні сполуки;

- концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини;

- стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

- стоки, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинених у воді речовин.

   Такі стічні води перед випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами.

   4.4. Якщо кількість і склад стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

         4.5. Скид стічних вод у міську каналізацію повинен здійснюватися самостійними випусками з обов'язковим обладнанням контрольних колодязів, розміщених за межами Споживачів. Зазначені випуски Споживачів повинні бути обладнані пристроями (автоматичними пробовідбірниками, витратомірами), а в разі необхідності, автоматичними запірними пристроями, які пломбуються (для постійного контролю за витратами та якістю стічних вод по кожному випуску). Контрольні колодязі будуються та обладнуються за кошти Споживачів.

        4.6. Об'єднання стічних вод від кількох Споживачів (цехів) дозволяється тільки після контрольного колодязя кожного Споживача (цеху).

      Споживач, який приймає до своїх мереж стічні води іншого Споживача, несе перед «Водоекотехпром» відповідальність за їх якість та дотримання встановленого режиму скиду.

       4.7. Стічні води Споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом у міську каналізацію, повинні відповідати вимогам місцевих Правил.

 

 

5. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин

у стічних водах Споживачів

 

      5.1. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючої речовини в стічних водах Споживачів визначаються, виходячи із наступних умов:

     - ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Споживача);

     - ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході у ці споруди);

     - величини тимчасово погодженого скиду (ТПС) чи гранично-допустимого скиду (ГДС) даної речовини у р.Бистриця на випуску з міських очисних споруд каналізації або загального ліміту на скид даної речовини у водойму, які встановлені Державним управлінням екології та природних ресурсів в Івано-Франківській області в дозволах на спеціальне водокористування;

     - допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуються як органічні добрива.

      З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.

        Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожної з очисних споруд каналізації.

       5.2. Вимоги до якісного складу стічних вод Споживачів, які скидаються до міської каналізації наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1

       Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин

у стічних водах Споживачів, перед скидом у міську каналізаційну мережу

м. Івано-Франківська

№ з/п

Назва інгредієнту

Одиниця виміру

ГДК

1

мг/дм3

6. 5–9. 0

2

ХСК

мг/дм3

450

3

БСК

мг/дм3

350

4

Завислі речовини

мг/дм3

400

5

Нафта і нафтопродукти

мг/дм3

10

6

Формальдегід

мг/дм3

100

7

Фенол

мг/дм3

10

8

Жири

мг/дм3

50

9

СПАР (аніоногенні)

мг/дм3

20

10

СПАР (неіоногенні)

мг/дм3

25

11

Азот амонійний

мг/дм3

30

12

Нітрити

мг/дм3

3. 3

13

Нітрати (за NO3)

мг/дм3

45

14

Хлориди

мг/дм3

не > 350

15

Сульфати

мг/дм3

не >400

16

Мідь (+2)

мг/дм3

0. 5

17

Хром (+3)

мг/дм3

2. 5

18

Хром (+6)

мг/дм3

0. 1

19

Цинк (+2)

мг/дм3

1. 0

20

Нікель (+2)

мг/дм3

0. 5

21

Кадмій (+2)

мг/дм3

0. 01

22

Залізо загальне

мг/дм3

2. 5

23

Сірководень

мг/дм3

1.0

24

Фосфати

мг/дм3

10

25

Нерозчинні масла, смоли, мазут

Не допускаються

     5.3. Допустимі концентрації забруднень, що не вказані в таблиці 1, приймаються на рівні ГДК для р.Бистриця.

      Речовини, на які не розроблені ГДК, до скиду в міську систему каналізації не допускаються.

 

6. Визначення величини платежів Споживачів за скид стічних вод

в міську каналізацію

 

     6.1. Місцеві Правила встановлюють єдиний порядок встановлення та стягнення плати за скид стічних вод у каналізаційну систему м. Івано-Франківська і поширюється на всіх Споживачів, які скидають свої стічні води до неї.

       Величина плати за скид стічних вод у каналізаційну систему м.Івано-Франківська розраховується «Водоекотехпромом» у відповідності з “Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему каналізації населених пунктів”, затверджену наказом Держбуду України від 19 лютого 2002р. № 37.

   6.2. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів (Нп)  установлюються на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб.м  стічних вод з умістом забруднень у межах установлених в цих Правилах допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на основі даних бухгалтерського обліку КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Розмір виробничої собівартості  очищення  стічних вод затверджується наказом генерального директора КП «Івано-Франківськводоекотехпром» і  змінюється, у цьому ж порядку, при збільшенні (або зменшенні)  витрат  КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

   6.3. У випадку відсутності у Споживача технічних умов на скид стічних вод (чи закінчення строку їх дії) або у випадку ухилення від укладання договору на послуги водовідведення, «Водоекотехпром» має право після письмового попередження відключити Споживача від міської каналізації.  

   При неможливості здійснити відключення - об'єм стоків, що скидається, розглядають як такий, що перевищує договірний і платежі за його скид стягуються згідно розрахунку витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

    6.4. В разі порушення місцевих Правил в частині загальних вимог до складу та властивостей стічних вод Споживачів, що скидаються в міську каналізацію, до Споживачів -порушників при розрахунку плати застосовується :

     - у разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини коефіцієнт кратності Кк = 20;

     - за відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується Кк = 2; на 2 та більше одиниць - Кк = 10;

   - за перевищення відношення коефіцієнт кратності визначають за формулою:

 

 

     - за скид стічних вод з перевищення температури вище 40°С, скид тільки мінеральних солей – Кк=2.

     6.5. При виявленні «Водоекотехпромом» у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Споживачем, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над встановленою місцевими Правилами ДК, оплата здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначають за формулою:

 

де Сф - фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ї речовини, (мг/дм3);

    ДК - допустима концентрація, яку встановлено договором або місцевими Правилами, (мг/дм3).

     Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених в пункті 6.4. (підпункти 1 і 2).

6.6.Якщо «Водоекотехпромом» встановлений факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або місцевими Правилами, тоді Кк = 5.

     6.7. При встановленні факту одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень в концентраціях, що перевищують ДК, кратність перевищення тарифу Кк визначають для кожного інгредієнта забруднення окремо і сумується. Загальна кратність підвищеного тарифу з урахуванням наднормативного скиду кількох речовин і інших порушень не може бути більше 10, окрім випадків, передбачених в пункті 6.4 (підпункти 1 і 2 ).

      6.8. Період, за який стягується плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається за час від попереднього аналізу проведеного «Водоекотехпромом», до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців (місяць, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з даного об`єкта.

     У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

 

     7. Порядок укладання договорів на скид стічних вод в міську каналізацію

      7.1. Приймання стічних вод Споживачів у систему каналізації здійснюється за договорами.

    У разі необхідності будівництва або реконструкції об»єктів, Споживач зобов»язаний одержати у «Водоекотехпромі» технічні умови на приєднання до мереж комунальної каналізації та скид стічних вод згідно з порядком, установленим "Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. №190, ”Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002р. №37.    

     7.2. Споживачі, які виконали технічні умови, для укладання договору на приймання стічних вод до міської каналізації подають у «Водоекотехпром» не менше, ніж за місяць до початку скиду стічних вод чи закінчення терміну дії попереднього договору:

     - лист-заявку на укладання договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об`ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

     - генплан об'єкту у масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;

     - індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

     - дозвіл на спецводокористування (у випадку наявності у Споживача власних джерел водоспоживання);

   - паспорт водного господарства Споживача.

 7.3. Істотними умовами договору на скид стічних вод у міську каналізацію є:

   - обсяги та режим скиду стічних вод ;

     - розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

   - ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;

   - розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями             (з перевищенням ДК забруднюючих речовин);

   - права та обов`язки сторін договору;

   - відповідальність сторін договору.

      За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

       7.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид стічних вод Споживачів в систему каналізації є :

     - забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 4 цих Правил;

     - значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

   - перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.  

     7.5. У випадку, якщо Споживач не може забезпечити виконання місцевих Правил за деякими показниками, він звертається у «Водоекотехпром» з обґрунтованим проханням про приймання таких стоків з одночасним поданням графіку почергових заходів доведення якості та режиму скиду стічних вод відповідно до встановлених місцевими Правилами вимог.

    «Водоекотехпром» розглядає ці обґрунтування у 30-ти денний термін і може прийняти рішення про укладення договору, встановивши при цьому Споживачу підвищену плату за скид стоків в міську каналізацію у відповідності з “Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів”, затвердженою наказом Держбуду України від 19 лютого 2002р. № 37, яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації.

     На період реконструкції локальних очисних споруд Споживача «Водоекотехпром» має право дозволити йому скид стоків в міську каналізацію з підвищеними показниками якості, враховуючи спроможність очистки їх на очисних спорудах міста. При цьому мають бути забезпечені нормативні показники гранично-допустимих концентрацій очищених стічних вод на скиді в р.Бистриця.

    7.6. Договір на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення розробляє «Водоекотехпром» у 30-ти денний термін з моменту подачі Споживачем листа-заявки (див. п. 7.2.) на основі “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, ”Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37 та місцевих Правил і передає два примірники договору Споживачу.  

      7.7. Споживач у 20-ти денний термін зобов'язаний, у встановленому порядку, підписати договір та повернути один примірник «Водоекотехпрому».

   Договір набуває чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення терміну дії договору не надійде заява однієї з сторін про його припинення або перегляд умов.

      7.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

 

       8. Порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію

 

     8.1. Споживачі зобов'язані здійснювати систематичний контроль за якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз та періодичність контролю, встановлює «Водоекотехпром».

      За наявності локальних очисних споруд, Споживачі повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживача не менше трьох років.

     Графік контролю за якістю стічних вод на випуску в міську каналізацію має бути погоджений з «Водоекотехпромом», а методики проведення аналізів з органами державного нагляду.

    Споживачі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998р. № 391 ”Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” зобов`язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

     Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися в робочих журналах та зберігаються у Споживача безстроково.

     8.2. Споживачі зобов'язані щоквартально подавати у «Водоекотехпром» інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Споживача та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Споживача несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

     8.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні негайно інформувати «Водоекотехпром» і відповідні органи державного нагляду.

       8.4. Споживачі, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні у будь-який час доби забезпечити можливість проведення «Водоекотехпромом» контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

     8.5. Контроль за виконанням договірних умов скиду стічних вод Споживачів за кількісними та якісними показниками здійснюють уповноважені особи «Водоекотехпрому». Контроль за якістю стічних вод, що скидають Споживачі, здійснюється згідно затвердженого графіку, але не менше одного разу на три місяці.

    Позачерговий відбір проб може бути проведений по законній вимозі органів екоресурсів, рибінспекції, прокуратури, інших органів, у порядку встановленому чинним законодавством України, а також у разі порушення технологічного процесу роботи очисних споруд.

 8.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються як дані лабораторії «Водоекотехпрому», так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держнагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі.

   Методики проведення аналізів погоджуються з відповідними органами.

     8.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Споживачів засоби вимірювань повинні бути повірені відповідними місцевими органами Держстандарту України та зареєстровані у «Водоекотехпромі»..

    8.8. Для здійснення контролю за якістю стічних вод, які скидають Споживачі в міську каналізацію уповноважені особи «Водоекотехпрому» відбирають для аналізу, у встановлених контрольних колодязях, проби стічних вод відповідно до порядку відбору (додаток №1) та фіксуються в акті (додаток №2), який підписують як представники «Водоекотехпрому» так і представники Споживача.

    У разі неявки уповноваженого представника Споживача, або при його відмові підписати акт відбору проб, він підписується представниками «Водоекотехпрому» в односторонньому порядку, про що робиться відповідний запис та направляється Споживачу рекомендованим листом.

       8.9. При відмові Споживача виділити відповідальну особу для відбору проб чи зволіканні з допуском представника «Водоекотехпрому» на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, «Водоекотехпром» виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

      8.10. При виявленні перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, установлених договором або місцевими Правилами, «Водоекотехпром» у 15-ти денний термін після проведення лабораторних досліджень направляє Споживачу рекомендованим листом повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень.

       Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення допустимих концентрацій «Водоекотехпром» згідно з господарським процесуальним кодексом України направляє Споживачу претензію, до якої додаються: копія результатів аналізу стічних вод і розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод.

    8.11. У всіх інших випадках не передбачених даними місцевими Правилами сторони керуються «Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» №37 від 19.02.2002р. та “Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190.

          9. Порядок приймання стоків асенізаційним транспортом

         9.1.  Відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690-88 для збирання рідких відходів в районах,  що не каналізовані, Споживачами влаштовуються вигрібні ями, які повинні мати водонепроникний вигріб та наземну частину з кришкою і гратою для відділення твердих фракцій. Якщо присутні дворові вбиральні, вигріб може бути спільним.

         Глибина вигрібної ями залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше за 3 метри.   Не допускається її наповнення нечистотами більше ніж на 0,35 метра від поверхні землі. Вигріб належить очищати в міру його заповнення, але не рідше 1 разу на півроку.

         Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л. Забороняється скидати у вигрібні ями осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

         Не рідше 1 разу в півроку неканалізовані вбиральні і вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезинфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин.   Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виняток складають харчові об'єкти і медичні лікувально-профілактичні заклади).

         В умовах децентралізованого водопостачання вигрібні ями мають бути віддалені від водопровідних колодязів на відстань не менше 50 метрів.

                  9.2. Скидати стічні води від вигрібних ям використовуючи рельєф місцевості забороняється.

         9.3. Скид стоків від вигрібних ям до міської каналізації здійснюється асенізаційним транспортом, власник (далі – Перевізник) якого має право на здійснення такого виду діяльності тощо. Перевізник несе відповідальність за технічний стан асенізаційного транспорту та правильне і безпечне перевезення стоків.

         9.4.  Перевізник зобов'язаний укласти з  «Водоекотехпромом» договір на приймання стічних вод до комунальної каналізації та щомісячно надавати перелік Споживачів, що користуються його послугами. Договір укладається терміном на один рік. За скинуті стоки Перевізник оплачує згідно укладеного договору за тарифами, затвердженими для  централізованого водовідведення.

         9.5.   Вивіз стоків від Споживачів, Перевізник повинен здійснювати лише у разі наявності у Споживачів відповідного договору з “Водоекотехпромом” на приймання стічних вод до комунальної каналізації.

         9.6.  Споживачі зобов'язані щомісячно надавати «Водоекотехпрому» дані про хімічний склад та їх об'єми скиду або укласти договір на приймання стоків через зливні станції згідно п. 7.5. цих Правил.

         9.7. При порушенні Споживачем або Перевізником порядку приймання стоків винний оплачує надані послуги за встановленим тарифом з коефіцієнтом кратності К=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

         9.8. При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також зміни розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач та/або Перевізник зобов'язаний у семиденний термін офіційно повідомити про це Водоекотехпром.

         9.9.  Посадові особи Споживача та Перевізника несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення вимог  місцевих Правил відповідно до статті 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

       Керуючий справами                                                        Андрій Лис


Додаток 1

до Правил приймання стічних вод

споживачів у каналізаційну систему

м. Івано-Франківська

 

Порядок відбору проб для контролю якості стічних вод,

які скидаються в міську каналізацію

 

1. Порядок розроблений на основі “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002р. № 37 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.04.2002р. №403/6691.

2. Діючий порядок розроблений з метою контролю якості стічних вод, які скидаються в систему міської каналізації.

3. Склад і концентрація забруднень стічних вод визначається згідно переліку гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів перед скидом у комунальну каналізаційну мережу м. Івано-Франківська (див. табл.1. "Правил приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська") і специфіки Споживачів.

Для кожного окремого Споживача, в залежності від технології виробництва, можливе визначення складу і концентрації забруднень стічних вод за окремими показниками.

4. Пробовідбірник виготовляється з інертного матеріалу (нержавіюча сталь, фарфор, кераміка, скло, пластмаса), які не вступають в реакцію з компонентами, що містяться в стічних водах.

5. Відбір проб проводиться в скляний посуд або термос, місткістю не менше 1дм3.

Перед відбором проб посуд споліскують 2-3 рази відібраною водою.

6. Відбір   проб проводиться   уповноваженими   працівниками «Водоекотехпрому» в присутності представника Споживача, який скидає стічні води в міську каналізацію.

7. Відбір проб може бути проведений в будь - який час доби з контрольних колодязів всіх випусків стічних вод Споживача перед скидом в міську каналізацію.

Споживачі зобов'язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи до місця відбору проб повинні бути вільними.

8. Споживачі можуть вимагати відбору контрольної проби, яку опломбовують уповноважені працівники «Водоекотехпрому», а представники Споживача зобов’язуються протягом двох годин доставити її в акредитовану лабораторію. При цьому «Водоекотехпром» має право відібрати арбітражну пробу, про що також вказується в акті відбору проб. Розпломбування проб оформляється відповідним актом.

9. Відбір проб оформляється актом, який підписується представниками «Водоекотехпрому» та Споживача, де проводився відбір. Перший екземпляр акту залишається у представників «Водоекотехпрому», а копія вручається представнику Споживача.

         10. У разі відбору Споживачем контрольної проби, «Водоекотехпром» має право відібрати арбітражну пробу для проведення аналізу в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області.

11. У відповідності до керуючого нормативного документу 211.1.0.009-94 в акті відбору проб зазначається (додаток 2): номер посудини (проби), назва проби, мета відбору, вид проби, спосіб відбору, пункт і місце відбору, дані про обробку проби, дата, час та відомості про осіб, які відібрали пробу (прізвище, ім'я та по-батькові і їх посади).

                       Керуючий справами                                       Андрій Лис

        Додаток 2

до Правил приймання стічних вод

споживачів у каналізаційну систему

м.Івано-Франківська

А К Т № ______

відбору проб стічних вод згідно направлення

       на перевірку №_________ від __________20__ р.

 

             м.Івано-Франківськ                                                                   "____" _________ 20 __ р.

 

 

             Ми,   що   нижче   підписалися,   уповноважені   представники КП "Івано-     Франківськводоекотехпром" ______________________________________________________

  

   ________________________________________________________________________________

                                                        (посада, прізвище, ім`я, по-батькові)

 

в присутності представника Споживача ___________________________________________                                                                                                                 (назва Споживача)           

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я, по-батькові)

 

склали даний акт в тому, що "____" __________ 20 __ р. о ______ год. ___ хв. з метою контролю якості стічних вод Споживача, з контрольного колодязя перед випуском в міський каналізаційний колектор, ручним способом, відібрані разові проби стічних вод в скляні пляшки об’ємом 1л. кожна.

               

            Після відбору проба обробляється:

фільтруванням___________________________, консервуванням_________________________

 

            Кількість відібраних проб :

 

                        КП “Івано-Франківськводоекотехпром”

                                                                      1. робоча         № ____________

                                                                                 2. арбітражна № ____________

 

                        Споживач                             3. контрольна № ____________

 

Примітка: у разі відбору Споживачем контрольної проби, КП «Івано-Франківськ водоекотехпром» має право відібрати арбітражну пробу для проведення аналізу в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області.

 

            Пляшки з відібраними пробами опломбовані та обгорнуті відповідними бланками, які підписані уповноваженими представниками «Водоекотехпрому» і даного Споживача.

 

 

Представники КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

               

                                                                                  _______________/_________________/

 

                                                                                  _______________/_________________/

                                                                                              

Представник Споживача                                               _______________ /_________________/

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту Рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська»

 1. 1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

         Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська» розроблений відповідно до на підставі Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, Будівельних норм і правил «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БНіП 2.04.03-85 окрім пункту 6.2.), «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37, «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р №190.

       На даний час приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста Івано-Франківська здійснюється на підставі Правил, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.03.2004року № 116 в яких відсутній постійний лабораторний контроль за скидом стічних вод в систему каналізації м. Івано-Франківська та обов’язок Споживачів щоквартально результати досліджень надсилати в КП «Івано-Франківськводоекотехпром», та відсутній норматив плати за скид понаднормативних забруднень, якій відповідав би Інструкції від 19.02.2002року № 37.

         Для покращення якості послуг з водовідведення на території міста Івано-Франківська необхідно затвердити Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська».

         Головними причинами виникнення проблем контролю над кількістю та якістю стічних вод є:

-                 невідповідність вимог діючих місцевих Правил приймання стічних вод новим діючим нормативним документам;

-                 неконтрольований скид з території підприємств міста стічних вод в період дощів, сніготоплення, здійснення паливно-мийних робіт та ін..;

-                 незадовільна організація лабораторного контролю за якісним складом стічних вод з боку підприємств;

-                 недостатня урегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації.

             Система контролю і примушення виробників стічних вод відносно укладання договорів і сплати послуг водовідведення та додаткових об'ємів водовідведення не стала ефективною, що приводить до неповного збору та виникнення нелегальних скидів. Керівники  підприємств, користуючись ліберальністю правових механізмів у сфері приймання стічних вод і заперечуючи їх утворення на території підприємства, відмовляються  платити за послуги додаткового водовідведення, та відведення надмірно забруднених стічних вод.

         Дана проблема не може бути вирішеня за допомогою ринкових механізмів, оскільки лежить поза межами їх дії.

 

2. Визначення цілей регулювання.

             

ПРОЕКТ

Про затвердження «Правил приймання

стічних вод споживачів у каналізаційну

систему м.Івано-Франківська»

           Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. №37,

вирішив:

1.Затвердити «Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська» (згідно з додатком).

2.Встановити, що кошти стягнені за скид понаднормативних забруднень в міську систему каналізації, розподіляються і використовуються відповідно до чинного законодавства України.

3.Зобов»язати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і відомчої належності, фізичні особи-суб»єкти підприємницької діяльності, інші особи визначені Правилами приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська, які скидають стічні води в систему каналізації міста Івано-Франківська, здійснювати постійний лабораторний контроль за скидом стічних вод в систему каналізації міста. Результати лабораторних досліджень щоквартально надсилати в КП «Івано-Франківськводоекотехпром». При відсутності лабораторії, зазначені особи зобов»язані укласти договір з організацією, яка має право на проведення лабораторних досліджень.

       4.Встановити норматив плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб.м  стічних вод з умістом забруднень, у межах установлених в Правилах приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська» допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на основі даних бухгалтерського обліку КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Зобов»язати генерального директора КП «Івано-Франківськводоекотехпром», в день набрання чинності даного рішення, затвердити розмір виробничої собівартості 1куб.м.  очищення  стічних вод і  змінювати її, у цьому ж порядку, при збільшенні (або зменшенні)  витрат  КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

4. Рішення №116 від 23.03.2004 року (із змінами та доповненнями) вважати таким, що втратило чинність.

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гайда Р.Д.

Міський голова                                                 Віктор Анушкевичус

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                   Додаток

Начальник державного управління                              до рішення міськвиконкому

охорони навколишнього природного                        від «___» ________ 20 __ р.

середовища в Івано-Франківській                            № _______

області

_________________ М.Бойко

М.П.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Івано-Франківського

міськрайонного управління

держсанепідслужби в Івано-

Франківській області

__________________ Р.Савчук

       М.П.

                                                            Правила приймання

стічних вод споживачів у каналізаційну

систему м. Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ

2013

1. Загальні положення

 

      1.1. Правила розроблено згідно Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, Будівельних норм і правил «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БНіП 2.04.03-85 окрім пункту 6.2.), «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37, «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р №190.

      1.2. Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м.Івано-Франківська (надалі – місцеві Правила) є обов'язковими для КП “Івано-Франківськводоекотехпром” (в подальшому іменується «Водоекотехпром») для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і відомчої належності, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, для інших осіб або суб’єктів господарювання, визначених законодавством України, а також для філій та представництв юридичних осіб на підставі надання їм відповідних повноважень.

      1.3. Місцеві Правила спрямовані на захист від забруднення скидами шкідливих речовин навколишнього природного середовища р.Бистриця, для запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації та очисних споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд та безпеки їх експлуатації за рахунок правильної організації прийому стічних вод від споживачів в каналізаційну мережу м. Івано-Франківська (далі – міська каналізація).

      1.4. Терміни, що вживаються у цих правилах, мають таке значення:

головний каналізаційний колектор – трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені цими місцевими Правилами більш як у 20 разів;

збірний колектор – трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація – сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск – трубопровід, яким стічні води Споживачами випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

 

локальна каналізація – сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Споживача, території;

локальні очисні споруди – споруди для очищення стічних вод окремого Споживача, території до відповідних вимог;

об`єкт Споживача – окремо розташована споруда, територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субабонент – водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізацію через мережі іншого абонента на підставі укладеного з ним договору та за погодженням з «Водоекотехпромом»;

стічні води Споживача – усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Споживача (з урахуванням субабонентів);

поверхневі стічні води - стічні води, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій і неорганізовано потрапляють через дощозбірники і колодязі в мережі водовідведення «Водоекотехпрому»;

Споживач – підприємство, установа, організація, незалежно від форм власності і відомчої належності, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка користується послугами централізованого питного водопостачання та (або) водовідведення на договірній основі.     Споживачем також може бути інша особа або суб’єкт господарювання, визначений законодавством України, а також філія та представництво юридичної особи на підставі надання їм відповідних повноважень. Поняття Споживач поширюється на водокористувачів, які користуються послугами «Водоекотехпрому» у період врегулювання договірних відносин (в т. ч. у судовому порядку), а також інших випадках, передбачених законодавством України.

         1.5. Стічні води Споживачів можуть бути прийняті до міської каналізації, якщо показники їх якості задовольняють вимоги місцевих Правил і при наявності договору на приймання стічних вод, укладеного з «Водоекотехпромом».

        1.6. «Водоекотехпром» встановлює допустимі концентрації по кожній забруднюючій речовині, що скидається Споживачем у міську каналізацію, на основі ГДК, затверджених органами управління екобезпеки.

        1.7. Встановлення Споживачам об`ємів, режиму та нормативів скиду забруднюючих речовин у міську каналізацію входить виключно до компетенції «Водоекотехпрому» та обумовлюються ним у договорах з Споживачами відповідно до місцевих Правил.

         1.8. Кожний Споживач скидає стічні води в каналізаційну мережу міста через окремий випуск з обов`язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за його межами в місцях, що мають під’їзні дороги. Об`єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

         1.9. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, здійснюється через зливні  станції «Водоекотехпрому». У разі відсутності зливних станцій, за згодою з «Водоекотехпромом», дозволяється здійснювати скид стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, безпосередньо у каналізаційні колектори діаметром не менше 500 мм. 

         Споживачі сплачують «Водоекотехпрому» за транспортування та очистку  стічних вод згідно з договором. Сплата виконується за тарифами, затвердженими для  централізованого водовідведення.

       1.10. Положення місцевих Правил повинні враховуватися при розробці проектів систем каналізації міста, промвузлів та окремих Споживачів.

При вирішенні питань про відведення землі під будівництво та погодження проектів об'єктів промислового призначення, розрахованих в подальшому на приєднання до мереж міської каналізації, необхідно отримати технічні умови в «Водоекотехпромі» на приймання стічних вод до міської каналізації.

        1.11. Оплата  Споживачами  за скид стічних вод  здійснюється згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженою наказом Держбуду від 19.02.2002 № 37, зареєстрованою в Міністерстві юстиції  України 26.04.2002   за №  402/ 6690.  

       За додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє до міської каналізації у період дощів, сніготанення  та здійснення поливально-мийних робіт і неорганізовано потрапляють через дощозбірники і колодязі з території Споживача в мережі водовідведення «Водоекотехпрому», Споживач оплачує згідно з п.п. 4.10 - 4.13  змін до  Правил   користування   системами   централізованого комунального   водопостачання та водовідведення в населених пунктах, затверджених наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України від 27.03.2012   № 131, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  12.04.2012   за  №  557/ 20870.

         1.12. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнанні запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності Споживач в узгоджені з «Водоекотехпромом» терміни виконує роботи з обладнання випусків запірними пристроями. Відповідальність за технічний стан запірної  арматури  несе Споживач.

2. Права та обов'язки «Водоекотехпрому» і споживачів,

які користуються послугами міської каналізації

 

       2.1.1. «Водоекотехпром» зобов'язаний:

       - забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод Споживачів у разі дотримання ними якості і режиму скиду стічних вод відповідно до умов договору та місцевих Правил;

     - встановлювати кожному Споживачу, при укладанні договору на водопостачання та водовідведення, кількісні та якісні умови приймання стічних вод до міської каналізації;

       - здійснювати нагляд за технічним станом систем міської каналізації та умовами скиду стічних вод Споживачами;

       - доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил вимоги щодо якісних показників стічних вод, пов`язаних із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об`єкти.

 

       2.1.2. «Водоекотехпром» має право:

        - контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

         - здійснювати відбір проб стоків (у т.ч. раптовий (в будь-яку годину доби), не погоджений з Споживачем заздалегідь), а у разі виявлення в них перевищення допустимої концентрації забруднюючих речовин виставляти Споживачу рахунки за скид понаднормативних забруднень;

         - пред'являти у встановленому порядку претензії та позови щодо відшкодування збитків, заподіяних системі комунальної каналізації;

        - вимагати від Споживачів встановлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) витратомірів, обмежувачів витрат, решіток, запірно-регулюючої арматури, аналізаторів якості стічних вод, автоматичних пробовідбірників та інших пристроїв;    

       - відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об`ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перенавантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

       - вимагати від Споживачів обладнання роздільної системи каналізації з випуском у міську каналізацію господарсько-побутових та поверхневих стічних вод через окремі контрольні колодязі (у випадку ускладнень з контролем їх якості);    

     - на компенсацію за рахунок Споживачів-порушників сум, які були стягнуті природоохоронними органами, а також на відшкодування збитків, пов'язаних з неможливістю використання у сільському господарстві очищених стічних вод і осадів, забруднених важкими металами або іншими токсичними речовинами при доведенні, що саме цей Споживач є джерелом забруднення осадів;

      - погоджувати проектну документацію на локальні очисні споруди Споживачів, проводити вибірковий контроль ефективності їх роботи в процесі експлуатації та вимагати наладки або реконструкції для досягнення вимог місцевих Правил;

      - обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію, при невиконанні Споживачами заходів, щодо нормалізації та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

       - у випадку систематичних грубих порушень місцевих Правил, оформляти в установленому порядку матеріали на порушників та передавати їх до відповідних державних органів для вжиття відповідних заходів;

     - вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд та/чи встановлення жировловлювачів при систематичному скиді понаднормативних забруднень згідно проектно-кошторисної документації;

     - відключати Споживачів від мереж водопроводу і каналізаціі:

               - після письмового попередження у разі:

 • відсутності договору або ухиленні від укладання чи продовження (переукладання) договору;
 • несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення понад 3(три) місяці;
 • невиконання Споживачем умов договору, місцевих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

     - негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів-порушників «Водоекотехпром» відповідальності не несе.

 

    2.2.1. Споживачі мають право:

      - користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190 та “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37 і укладеного договору на послуги водовідведення;

        - перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах на власних об»єктах, які виконані «Водоекотехпромом» та оскаржувати їх;

       - звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод на власних об»єктах.

 

        2.2.2. Споживачі зобов'язані:

       - виконувати у повному обсязі вимоги місцевих Правила та договору на послуги водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки за надані послуги;

     - надавати «Водоекотехпрому» всю необхідну інформацію, щодо своєї системи каналізації та локальних очисних споруд, для вивчення режиму їх скиду, забезпечувати доступ для обстеження та відбору проб стічних вод Споживача;

      - дотримуватись установлених «Водоекотехпромом» кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках, а у разі їх порушення оплачувати за скид понаднормативних забруднень згідно розрахунку величини додаткої плати протягом місяця з моменту його отримання;

      - оплачувати додатковий обсяг стічних вод (поверхневі стічні води), що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій і неорганізовано потрапляють через дощозбірники і колодязі в мережі централізованого водовідведення;

     - у разі, якщо стічні води Споживача не задовольняють вимоги місцевих Правил, виконувати на вимогу «Водоекотехпрому» до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов`язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів. Якщо Споживач не може забезпечити на даний час виконання місцевих Правил за деякими показниками, він може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 7.5. цих Правил;

     - при збільшенні об`ємів стічних вод звернутися у «Водоекотехпром» для одержання нових технічних умов на приймання стічних вод до міської каналізації та переоформлення договору;

   - облаштовувати самостійні випуски з контрольними колодязями, розташованими за межами Споживача та по вимозі «Водоекотехпрому» обладнати їх пробовідбірниками, витратомірами, решітками, запірно-регулюючими або іншими пристроями;

     - при порушенні місцевих Правил, вживати необхідних заходів для їх усунення, а також інформувати про це «Водоекотехпром» та органи охорони природи;

     - компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації, водному об`єкту або іншим абонентам, що користуються послугами міської каналізації;

     - брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи з вини Споживачів;

     - здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та щоквартально подавати відповідні звітні дані у «Водоекотехпром»;

   - у разі систематичного скиду понаднормативних забруднень на вимогу «Водоекотехпрому» побудувати локальні очисні споруди та/чи встановити жировловлювачі.

3. Відповідальність сторін і заходи впливу за порушення Правил

 

     3.1. Відповідальність «Водоекотехпрому» та Споживачів, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

     «Водоекотехпром» несе відповідальність за технічний стан систем каналізації, яка перебуває на його балансі, а посадові особи за допущення порушень місцевих Правил, які причинили забруднення природних водойм, несуть дисциплінарну відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

     Якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам місцевих Правил, Споживачі зобов'язані сплатити «Водоекотехпрому» за послуги каналізації за підвищеним тарифом згідно з «Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів», затвердженою наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37.

     3.2. У разі стягнення з «Водоекотехпрому» органами Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України збору за понадлімітні обсяги скидів згідно розділу 8 Порядку контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію або відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009р. № 389 (із змінами та доповненнями), «Водоекотехпром» може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Споживачам, з вини яких це сталося.

          3.3. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації, внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживачів, кошторисна вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг. розподіляють    між Споживачами, які скидають води з агресивними (абразивними) властивостями, за формулою:

 

 

 

де Кі – відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

     Qi – середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Споживач, м3/добу;

   Ші – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями стягнута «Водоекотехпромом» за останні три роки з і-го Споживача, тис. грн.

   3.4. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує «Водоекотехпром» та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, «Водоекотехпром» застосовує до нього заходи, передбачені чинним законодавством.

     3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі зобов'язані брати участь у відновленні пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

     3.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі «Водоекотехпрому», збір за забруднення навколишнього природного середовища у цій частині не стягується, за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

       3.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляються між Споживачами, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

 

де Ві – частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-тим Споживачем;

     Взаг. – загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;  

     Пі – скид забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Споживачем, т;

     ZПі – сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Споживачами.

     Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4. цих Правил.

     3.8. У разі систематичного порушення місцевих Правил та невиконання Споживачем природоохоронних заходів, «Водоекотехпром» має право, письмово попередивши його, обмежити йому скид стоків або відключити від мереж каналізації і розірвати договір.    

     У випадках, коли наслідком порушення місцевих Правил може стати вихід із ладу системи міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд каналізації, «Водоекотехпром» має право після усного попередження негайно відключити Споживача від мереж водопроводу та каналізації тощо.

      3.9. Якщо невиконання Споживачем місцевих Правил (у т.ч. при вивозі стічних вод асенізаційним транспортом) спричинило порушення безпеки експлуатації міської каналізації, відповідальність за нещасні випадки з персоналом «Водоекотехпрому», вибухи, пожежі та руйнування мереж і споруд каналізації, несуть посадові особи Споживача-порушника згідно з діючим законодавством. В таких випадках «Водоекотехпром» передає матеріали для вжиття заходів до відповідних державних органів.

    

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються в міську каналізацію

 

      4.1. До міської системи каналізації можуть бути прийняті стічні води Споживачів, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені до вимог і нормативів згідно з “Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465.

     4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

      - містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

     - містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні завислі речовини, гіпс, вапно, пісок, металеву стружку, жири, смоли, мазут тощо);

     - містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

     - містити речовини, для яких не встановлено ГДК для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

     - містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

     - містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;

   - мати температуру вище 40° С і рН нижче 6.5 або вище 9.0;

   - мати показник ХСК (хімічне споживання кисню) вище БСК5 (біологічне споживання кисню за 5 діб) більше ніж у 2.5 разів;

   - мати БСК (повне), яке не повинно перевищувати його рівня, вказаного у проекті очисних споруд міської каналізації;

   - містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених місцевими Правилами.

   4.3. Категорично забороняється скидати у міську каналізаційну мережу:

- кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні сполуки;

- концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини;

- стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

- стоки, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинених у воді речовин.

   Такі стічні води перед випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами.

   4.4. Якщо кількість і склад стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

         4.5. Скид стічних вод у міську каналізацію повинен здійснюватися самостійними випусками з обов'язковим обладнанням контрольних колодязів, розміщених за межами Споживачів. Зазначені випуски Споживачів повинні бути обладнані пристроями (автоматичними пробовідбірниками, витратомірами), а в разі необхідності, автоматичними запірними пристроями, які пломбуються (для постійного контролю за витратами та якістю стічних вод по кожному випуску). Контрольні колодязі будуються та обладнуються за кошти Споживачів.

        4.6. Об'єднання стічних вод від кількох Споживачів (цехів) дозволяється тільки після контрольного колодязя кожного Споживача (цеху).

      Споживач, який приймає до своїх мереж стічні води іншого Споживача, несе перед «Водоекотехпром» відповідальність за їх якість та дотримання встановленого режиму скиду.

       4.7. Стічні води Споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом у міську каналізацію, повинні відповідати вимогам місцевих Правил.

 

 

5. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин

у стічних водах Споживачів

 

      5.1. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючої речовини в стічних водах Споживачів визначаються, виходячи із наступних умов:

     - ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Споживача);

     - ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході у ці споруди);

     - величини тимчасово погодженого скиду (ТПС) чи гранично-допустимого скиду (ГДС) даної речовини у р.Бистриця на випуску з міських очисних споруд каналізації або загального ліміту на скид даної речовини у водойму, які встановлені Державним управлінням екології та природних ресурсів в Івано-Франківській області в дозволах на спеціальне водокористування;

     - допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуються як органічні добрива.

      З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ДК.

        Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для кожної з очисних споруд каналізації.

       5.2. Вимоги до якісного складу стічних вод Споживачів, які скидаються до міської каналізації наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1

       Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин

у стічних водах Споживачів, перед скидом у міську каналізаційну мережу

м. Івано-Франківська

№ з/п

Назва інгредієнту

Одиниця виміру

ГДК

1

мг/дм3

6. 5–9. 0

2

ХСК

мг/дм3

450

3

БСК

мг/дм3

350

4

Завислі речовини

мг/дм3

400

5

Нафта і нафтопродукти

мг/дм3

10

6

Формальдегід

мг/дм3

100

7

Фенол

мг/дм3

10

8

Жири

мг/дм3

50

9

СПАР (аніоногенні)

мг/дм3

20

10

СПАР (неіоногенні)

мг/дм3

25

11

Азот амонійний

мг/дм3

30

12

Нітрити

мг/дм3

3. 3

13

Нітрати (за NO3)

мг/дм3

45

14

Хлориди

мг/дм3

не > 350

15

Сульфати

мг/дм3

не >400

16

Мідь (+2)

мг/дм3

0. 5

17

Хром (+3)

мг/дм3

2. 5

18

Хром (+6)

мг/дм3

0. 1

19

Цинк (+2)

мг/дм3

1. 0

20

Нікель (+2)

мг/дм3

0. 5

21

Кадмій (+2)

мг/дм3

0. 01

22

Залізо загальне

мг/дм3

2. 5

23

Сірководень

мг/дм3

1.0

24

Фосфати

мг/дм3

10

25

Нерозчинні масла, смоли, мазут

Не допускаються

     5.3. Допустимі концентрації забруднень, що не вказані в таблиці 1, приймаються на рівні ГДК для р.Бистриця.

      Речовини, на які не розроблені ГДК, до скиду в міську систему каналізації не допускаються.

6. Визначення величини платежів Споживачів за скид стічних вод в міську каналізацію

 

     6.1. Місцеві Правила встановлюють єдиний порядок встановлення та стягнення плати за скид стічних вод у каналізаційну систему м. Івано-Франківська і поширюється на всіх Споживачів, які скидають свої стічні води до неї.

       Величина плати за скид стічних вод у каналізаційну систему м.Івано-Франківська розраховується «Водоекотехпромом» у відповідності з “Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему каналізації населених пунктів”, затверджену наказом Держбуду України від 19 лютого 2002р. № 37.

   6.2. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у системи каналізації населених пунктів (Нп)  установлюються на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб.м  стічних вод з умістом забруднень у межах установлених в цих Правилах допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на основі даних бухгалтерського обліку КП «Івано-Франківськводоекотехпром». Розмір виробничої собівартості  очищення  стічних вод затверджується наказом генерального директора КП «Івано-Франківськводоекотехпром» і  змінюється, у цьому ж порядку, при збільшенні (або зменшенні)  витрат  КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

   6.3. У випадку відсутності у Споживача технічних умов на скид стічних вод (чи закінчення строку їх дії) або у випадку ухилення від укладання договору на послуги водовідведення, «Водоекотехпром» має право після письмового попередження відключити Споживача від міської каналізації.  

   При неможливості здійснити відключення - об'єм стоків, що скидається, розглядають як такий, що перевищує договірний і платежі за його скид стягуються згідно розрахунку витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

    6.4. В разі порушення місцевих Правил в частині загальних вимог до складу та властивостей стічних вод Споживачів, що скидаються в міську каналізацію, до Споживачів -порушників при розрахунку плати застосовується :

     - у разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини коефіцієнт кратності Кк = 20;

     - за відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується Кк = 2; на 2 та більше одиниць - Кк = 10;

   - за перевищення відношення коефіцієнт кратності визначають за формулою:

 

 

     - за скид стічних вод з перевищення температури вище 40°С, скид тільки мінеральних солей – Кк=2.

     6.5. При виявленні «Водоекотехпромом» у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Споживачем, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над встановленою місцевими Правилами ДК, оплата здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначають за формулою:

 

де Сф - фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ї речовини, (мг/дм3);

    ДК - допустима концентрація, яку встановлено договором або місцевими Правилами, (мг/дм3).

     Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених в пункті 6.4. (підпункти 1 і 2).

6.6.Якщо «Водоекотехпромом» встановлений факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або місцевими Правилами, тоді Кк = 5.

     6.7. При встановленні факту одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень в концентраціях, що перевищують ДК, кратність перевищення тарифу Кк визначають для кожного інгредієнта забруднення окремо і сумується. Загальна кратність підвищеного тарифу з урахуванням наднормативного скиду кількох речовин і інших порушень не може бути більше 10, окрім випадків, передбачених в пункті 6.4 (підпункти 1 і 2 ).

      6.8. Період, за який стягується плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається за час від попереднього аналізу проведеного «Водоекотехпромом», до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців (місяць, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з даного об`єкта.

     У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

 

     7. Порядок укладання договорів на скид стічних вод в міську каналізацію

      7.1. Приймання стічних вод Споживачів у систему каналізації здійснюється за договорами.

    У разі необхідності будівництва або реконструкції об»єктів, Споживач зобов»язаний одержати у «Водоекотехпромі» технічні умови на приєднання до мереж комунальної каналізації та скид стічних вод згідно з порядком, установленим "Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. №190, ”Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002р. №37.    

     7.2. Споживачі, які виконали технічні умови, для укладання договору на приймання стічних вод до міської каналізації подають у «Водоекотехпром» не менше, ніж за місяць до початку скиду стічних вод чи закінчення терміну дії попереднього договору:

     - лист-заявку на укладання договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об`ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

     - генплан об'єкту у масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;

     - індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

     - дозвіл на спецводокористування (у випадку наявності у Споживача власних джерел водоспоживання);

   - паспорт водного господарства Споживача.

 7.3. Істотними умовами договору на скид стічних вод у міську каналізацію є:

   - обсяги та режим скиду стічних вод ;

     - розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

   - ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;

   - розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями             (з перевищенням ДК забруднюючих речовин);

   - права та обов`язки сторін договору;

   - відповідальність сторін договору.

      За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

       7.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид стічних вод Споживачів в систему каналізації є :

     - забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 4 цих Правил;

     - значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

   - перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.  

     7.5. У випадку, якщо Споживач не може забезпечити виконання місцевих Правил за деякими показниками, він звертається у «Водоекотехпром» з обґрунтованим проханням про приймання таких стоків з одночасним поданням графіку почергових заходів доведення якості та режиму скиду стічних вод відповідно до встановлених місцевими Правилами вимог.

    «Водоекотехпром» розглядає ці обґрунтування у 30-ти денний термін і може прийняти рішення про укладення договору, встановивши при цьому Споживачу підвищену плату за скид стоків в міську каналізацію у відповідності з “Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів”, затвердженою наказом Держбуду України від 19 лютого 2002р. № 37, яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації.

     На період реконструкції локальних очисних споруд Споживача «Водоекотехпром» має право дозволити йому скид стоків в міську каналізацію з підвищеними показниками якості, враховуючи спроможність очистки їх на очисних спорудах міста. При цьому мають бути забезпечені нормативні показники гранично-допустимих концентрацій очищених стічних вод на скиді в р.Бистриця.

    7.6. Договір на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення розробляє «Водоекотехпром» у 30-ти денний термін з моменту подачі Споживачем листа-заявки (див. п. 7.2.) на основі “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, ”Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37 та місцевих Правил і передає два примірники договору Споживачу.  

      7.7. Споживач у 20-ти денний термін зобов'язаний, у встановленому порядку, підписати договір та повернути один примірник «Водоекотехпрому».

   Договір набуває чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення терміну дії договору не надійде заява однієї з сторін про його припинення або перегляд умов.

      7.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

 

       8. Порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію

 

     8.1. Споживачі зобов'язані здійснювати систематичний контроль за якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз та періодичність контролю, встановлює «Водоекотехпром».

      За наявності локальних очисних споруд, Споживачі повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживача не менше трьох років.

     Графік контролю за якістю стічних вод на випуску в міську каналізацію має бути погоджений з «Водоекотехпромом», а методики проведення аналізів з органами державного нагляду.

    Споживачі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998р. № 391 ”Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” зобов`язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

     Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися в робочих журналах та зберігаються у Споживача безстроково.

     8.2. Споживачі зобов'язані щоквартально подавати у «Водоекотехпром» інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Споживача та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Споживача несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

     8.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Споживачі повинні негайно інформувати «Водоекотехпром» і відповідні органи державного нагляду.

       8.4. Споживачі, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні у будь-який час доби забезпечити можливість проведення «Водоекотехпромом» контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

     8.5. Контроль за виконанням договірних умов скиду стічних вод Споживачів за кількісними та якісними показниками здійснюють уповноважені особи «Водоекотехпрому». Контроль за якістю стічних вод, що скидають Споживачі, здійснюється згідно затвердженого графіку, але не менше одного разу на три місяці.

    Позачерговий відбір проб може бути проведений по законній вимозі органів екоресурсів, рибінспекції, прокуратури, інших органів, у порядку встановленому чинним законодавством України, а також у разі порушення технологічного процесу роботи очисних споруд.

 8.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються як дані лабораторії «Водоекотехпрому», так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держнагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі.

   Методики проведення аналізів погоджуються з відповідними органами.

     8.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Споживачів засоби вимірювань повинні бути повірені відповідними місцевими органами Держстандарту України та зареєстровані у «Водоекотехпромі»..

    8.8. Для здійснення контролю за якістю стічних вод, які скидають Споживачі в міську каналізацію уповноважені особи «Водоекотехпрому» відбирають для аналізу, у встановлених контрольних колодязях, проби стічних вод відповідно до порядку відбору (додаток №1) та фіксуються в акті (додаток №2), який підписують як представники «Водоекотехпрому» так і представники Споживача.

    У разі неявки уповноваженого представника Споживача, або при його відмові підписати акт відбору проб, він підписується представниками «Водоекотехпрому» в односторонньому порядку, про що робиться відповідний запис та направляється Споживачу рекомендованим листом.

       8.9. При відмові Споживача виділити відповідальну особу для відбору проб чи зволіканні з допуском представника «Водоекотехпрому» на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, «Водоекотехпром» виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

      8.10. При виявленні перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, установлених договором або місцевими Правилами, «Водоекотехпром» у 15-ти денний термін після проведення лабораторних досліджень направляє Споживачу рекомендованим листом повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень.

       Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення допустимих концентрацій «Водоекотехпром» згідно з господарським процесуальним кодексом України направляє Споживачу претензію, до якої додаються: копія результатів аналізу стічних вод і розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод.

    8.11. У всіх інших випадках не передбачених даними місцевими Правилами сторони керуються «Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» №37 від 19.02.2002р. та “Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190.

          9. Порядок приймання стоків асенізаційним транспортом

         9.1.  Відповідно до вимог СанПіН 42-128-4690-88 для збирання рідких відходів в районах,  що не каналізовані, Споживачами влаштовуються вигрібні ями, які повинні мати водонепроникний вигріб та наземну частину з кришкою і гратою для відділення твердих фракцій. Якщо присутні дворові вбиральні, вигріб може бути спільним.

         Глибина вигрібної ями залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше за 3 метри.   Не допускається її наповнення нечистотами більше ніж на 0,35 метра від поверхні землі. Вигріб належить очищати в міру його заповнення, але не рідше 1 разу на півроку.

         Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л. Забороняється скидати у вигрібні ями осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

         Не рідше 1 разу в півроку неканалізовані вбиральні і вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезинфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин.   Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виняток складають харчові об'єкти і медичні лікувально-профілактичні заклади).

         В умовах децентралізованого водопостачання вигрібні ями мають бути віддалені від водопровідних колодязів на відстань не менше 50 метрів.

                  9.2. Скидати стічні води від вигрібних ям використовуючи рельєф місцевості забороняється.

         9.3. Скид стоків від вигрібних ям до міської каналізації здійснюється асенізаційним транспортом, власник (далі – Перевізник) якого має право на здійснення такого виду діяльності тощо. Перевізник несе відповідальність за технічний стан асенізаційного транспорту та правильне і безпечне перевезення стоків.

         9.4.  Перевізник зобов'язаний укласти з  «Водоекотехпромом» договір на приймання стічних вод до комунальної каналізації та щомісячно надавати перелік Споживачів, що користуються його послугами. Договір укладається терміном на один рік. За скинуті стоки Перевізник оплачує згідно укладеного договору за тарифами, затвердженими для  централізованого водовідведення.

         9.5.   Вивіз стоків від Споживачів, Перевізник повинен здійснювати лише у разі наявності у Споживачів відповідного договору з “Водоекотехпромом” на приймання стічних вод до комунальної каналізації.

         9.6.  Споживачі зобов'язані щомісячно надавати «Водоекотехпрому» дані про хімічний склад та їх об'єми скиду або укласти договір на приймання стоків через зливні станції згідно п. 7.5. цих Правил.

         9.7. При порушенні Споживачем або Перевізником порядку приймання стоків винний оплачує надані послуги за встановленим тарифом з коефіцієнтом кратності К=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

         9.8. При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також зміни розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач та/або Перевізник зобов'язаний у семиденний термін офіційно повідомити про це Водоекотехпром.

         9.9.  Посадові особи Споживача та Перевізника несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення вимог  місцевих Правил відповідно до статті 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

       Керуючий справами                                                        Андрій Лис


Додаток 1

до Правил приймання стічних вод

споживачів у каналізаційну систему

м. Івано-Франківська

 

Порядок відбору проб для контролю якості стічних вод,

які скидаються в міську каналізацію

 

1. Порядок розроблений на основі “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002р. № 37 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26.04.2002р. №403/6691.

2. Діючий порядок розроблений з метою контролю якості стічних вод, які скидаються в систему міської каналізації.

3. Склад і концентрація забруднень стічних вод визначається згідно переліку гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів перед скидом у комунальну каналізаційну мережу м. Івано-Франківська (див. табл.1. "Правил приймання стічних вод Споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська") і специфіки Споживачів.

Для кожного окремого Споживача, в залежності від технології виробництва, можливе визначення складу і концентрації забруднень стічних вод за окремими показниками.

4. Пробовідбірник виготовляється з інертного матеріалу (нержавіюча сталь, фарфор, кераміка, скло, пластмаса), які не вступають в реакцію з компонентами, що містяться в стічних водах.

5. Відбір проб проводиться в скляний посуд або термос, місткістю не менше 1дм3.

Перед відбором проб посуд споліскують 2-3 рази відібраною водою.

6. Відбір   проб проводиться   уповноваженими   працівниками «Водоекотехпрому» в присутності представника Споживача, який скидає стічні води в міську каналізацію.

7. Відбір проб може бути проведений в будь - який час доби з контрольних колодязів всіх випусків стічних вод Споживача перед скидом в міську каналізацію.

Споживачі зобов'язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи до місця відбору проб повинні бути вільними.

8. Споживачі можуть вимагати відбору контрольної проби, яку опломбовують уповноважені працівники «Водоекотехпрому», а представники Споживача зобов’язуються протягом двох годин доставити її в акредитовану лабораторію. При цьому «Водоекотехпром» має право відібрати арбітражну пробу, про що також вказується в акті відбору проб. Розпломбування проб оформляється відповідним актом.

9. Відбір проб оформляється актом, який підписується представниками «Водоекотехпрому» та Споживача, де проводився відбір. Перший екземпляр акту залишається у представників «Водоекотехпрому», а копія вручається представнику Споживача.

         10. У разі відбору Споживачем контрольної проби, «Водоекотехпром» має право відібрати арбітражну пробу для проведення аналізу в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області.

11. У відповідності до керуючого нормативного документу 211.1.0.009-94 в акті відбору проб зазначається (додаток 2): номер посудини (проби), назва проби, мета відбору, вид проби, спосіб відбору, пункт і місце відбору, дані про обробку проби, дата, час та відомості про осіб, які відібрали пробу (прізвище, ім'я та по-батькові і їх посади).

                       Керуючий справами                                       Андрій Лис

        Додаток 2

до Правил приймання стічних вод

споживачів у каналізаційну систему

м.Івано-Франківська

А К Т № ______

відбору проб стічних вод згідно направлення

       на перевірку №_________ від __________20__ р.

 

             м.Івано-Франківськ                                                                   "____" _________ 20 __ р.

 

 

             Ми,   що   нижче   підписалися,   уповноважені   представники КП "Івано-     Франківськводоекотехпром" ______________________________________________________

  

   ________________________________________________________________________________

                                                        (посада, прізвище, ім`я, по-батькові)

 

в присутності представника Споживача ___________________________________________                                                                                                                 (назва Споживача)           

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я, по-батькові)

 

склали даний акт в тому, що "____" __________ 20 __ р. о ______ год. ___ хв. з метою контролю якості стічних вод Споживача, з контрольного колодязя перед випуском в міський каналізаційний колектор, ручним способом, відібрані разові проби стічних вод в скляні пляшки об’ємом 1л. кожна.

               

            Після відбору проба обробляється:

фільтруванням___________________________, консервуванням_________________________

 

            Кількість відібраних проб :

 

                        КП “Івано-Франківськводоекотехпром”

                                                                      1. робоча         № ____________

                                                                                 2. арбітражна № ____________

 

                        Споживач                             3. контрольна № ____________

 

Примітка: у разі відбору Споживачем контрольної проби, КП «Івано-Франківськ водоекотехпром» має право відібрати арбітражну пробу для проведення аналізу в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області.

 

            Пляшки з відібраними пробами опломбовані та обгорнуті відповідними бланками, які підписані уповноваженими представниками «Водоекотехпрому» і даного Споживача.

 

 

Представники КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

               

                                                                                  _______________/_________________/

 

                                                                                  _______________/_________________/

                                                                                              

Представник Споживача                                               _______________ /_________________/

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту Рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська»

 1. 1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

         Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська» розроблений відповідно до на підставі Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, Будівельних норм і правил «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БНіП 2.04.03-85 окрім пункту 6.2.), «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 року № 37, «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р №190.

       На даний час приймання стічних вод у каналізаційну мережу міста Івано-Франківська здійснюється на підставі Правил, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.03.2004року № 116 в яких відсутній постійний лабораторний контроль за скидом стічних вод в систему каналізації м. Івано-Франківська та обов’язок Споживачів щоквартально результати досліджень надсилати в КП «Івано-Франківськводоекотехпром», та відсутній норматив плати за скид понаднормативних забруднень, якій відповідав би Інструкції від 19.02.2002року № 37.

         Для покращення якості послуг з водовідведення на території міста Івано-Франківська необхідно затвердити Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська».

         Головними причинами виникнення проблем контролю над кількістю та якістю стічних вод є:

-                 невідповідність вимог діючих місцевих Правил приймання стічних вод новим діючим нормативним документам;

-                 неконтрольований скид з території підприємств міста стічних вод в період дощів, сніготоплення, здійснення паливно-мийних робіт та ін..;

-                 незадовільна організація лабораторного контролю за якісним складом стічних вод з боку підприємств;

-                 недостатня урегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації.

             Система контролю і примушення виробників стічних вод відносно укладання договорів і сплати послуг водовідведення та додаткових об'ємів водовідведення не стала ефективною, що приводить до неповного збору та виникнення нелегальних скидів. Керівники  підприємств, користуючись ліберальністю правових механізмів у сфері приймання стічних вод і заперечуючи їх утворення на території підприємства, відмовляються  платити за послуги додаткового водовідведення, та відведення надмірно забруднених стічних вод.

         Дана проблема не може бути вирішеня за допомогою ринкових механізмів, оскільки лежить поза межами їх дії.

 

2. Визначення цілей регулювання.

               Метою даного регулювання є:

-                 врегулювання правовідносин з надання послуг водовідведення, зокрема, затвердження нормативу очищення стічних вод, порядку оплати за скид дощових вод в каналізаційну систему міста.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

           1. Залишити без змін місцеві Правила приймання стічних вод, що не сприятиме вирішенню проблеми.

           2. Здійснювати контроль за режимом та якістю стічних вод, які скидаються в каналізаційну систему м. Івано-Франківська, на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. Але цей спосіб не в повній мірі забезпечує можливість здійснення контролю за скидом стічних вод, так як не враховуються місцеві особливості стану систем водовідведення, та відсутність належного контролю й тарифу.

             3. Затвердити Правила приймання стічних вод у каналізаційну систему міста Івано-Франківська в новій редакції, що приведе до встановлення відповідності вимог місцевих Правил приймання стічних вод державним нормативним документам  та  надасть наступні переваги:

              - покращення якості надання послуг з водовідведення;

             - забезпечення прозорості при взаємовідносинах між виробником послуг водовідведення та споживачами;

             - наявність відповідальності суб’єктів господарювання за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями та за додатковий не обчислений скид дощових, снігових та поливально-мийних вод у каналізаційні мережі.

 

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська».

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:  

             - підготовка пропозицій щодо затвердження «Правил приймання стічних вод в каналізаційну систему міста Івано-Франківська » на підставі всебічного аналізу існуючої ситуації та врахування зростання цін на виробничі матеріали, послуги, енергоносії, мінімальної заробітної плати;

             - надання у засоби масової інформації матеріалів щодо запропонованих змін;

             - взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих «Правил приймання стічних вод у каналізаційну систему міста Івано-Франківська»;

           - врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень;

           - затвердження «Правил приймання стічних вод у каналізаційну систему міста Івано-Франківська».

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

                 Поставлені цілі можуть бути досягнуті, оскільки в проекті рішення чітко визначено механізм та обґрунтування змін та доповнень.

До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акта та призвести до невиконання окремих його положень можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія.

В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акту.

 

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Міська влада

приведення нормативного документу до вимог чиного законодавства

витрат не

передбачається

Субєкт

господарювання, який надає послуги з водовідведення

 

- Підвищення ефективності функціонування каналізаційних мереж та споруд; дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища; врегулювання відносин між Івано-Франківським КП «ІФВЕТП» та споживачами, що скидають стічні води у каналізаційну систему міста Івано-Франківська.

Витрати на:

- Проведення постійного лабораторного контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі міста.

- Обчислення кількості додаткових об’ємів стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі міста.

Споживачі –

суб’єкти господарювання

- Забезпечення якісними послугами з водовідведення; покращення санітарно-епідеміологічної та екологічної ситуації в місті

Витрати на:

-Утримання у належному стані власних систем водовідведення

Споживачі – фізичні особи

Не впливає

Відсутні

 

 1. 7.Строк дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

 

 1. 8.Показники результативності регуляторного акту:

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

 1. 1.Кількість укладених угод на послуги водовідведення.
 2. 2.Обсяг доходів КП «Івано-Франківськводоекотехпром» від надання послуг водовідведення.
 1. 9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Цільові групи та строки проведення відстеження:

Базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення.

Повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

При відстеженні використовуватимуться дані КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

 

 

 

 

Генеральний директор

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»                                  О.В. Чеповий

 

Метою даного регулювання є:

 

-                 врегулювання правовідносин з надання послуг водовідведення, зокрема, затвердження нормативу очищення стічних вод, порядку оплати за скид дощових вод в каналізаційну с Мистему міста.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

           1. Залишити без змін місцеві Правила приймання стічних вод, що не сприятиме вирішенню проблеми.

           2. Здійснювати контроль за режимом та якістю стічних вод, які скидаються в каналізаційну систему м. Івано-Франківська, на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. Але цей спосіб не в повній мірі забезпечує можливість здійснення контролю за скидом стічних вод, так як не враховуються місцеві особливості стану систем водовідведення, та відсутність належного контролю й тарифу.

             3. Затвердити Правила приймання стічних вод у каналізаційну систему міста Івано-Франківська в новій редакції, що приведе до встановлення відповідності вимог місцевих Правил приймання стічних вод державним нормативним документам  та  надасть наступні переваги:

              - покращення якості надання послуг з водовідведення;

             - забезпечення прозорості при взаємовідносинах між виробником послуг водовідведення та споживачами;

             - наявність відповідальності суб’єктів господарювання за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями та за додатковий не обчислений скид дощових, снігових та поливально-мийних вод у каналізаційні мережі.

 

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Правила приймання стічних вод споживачів у каналізаційну систему м. Івано-Франківська».

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:  

             - підготовка пропозицій щодо затвердження «Правил приймання стічних вод в каналізаційну систему міста Івано-Франківська » на підставі всебічного аналізу існуючої ситуації та врахування зростання цін на виробничі матеріали, послуги, енергоносії, мінімальної заробітної плати;

             - надання у засоби масової інформації матеріалів щодо запропонованих змін;

             - взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих «Правил приймання стічних вод у каналізаційну систему міста Івано-Франківська»;

           - врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень;

           - затвердження «Правил приймання стічних вод у каналізаційну систему міста Івано-Франківська».

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

                 Поставлені цілі можуть бути досягнуті, оскільки в проекті рішення чітко визначено механізм та обґрунтування змін та доповнень.

До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акта та призвести до невиконання окремих його положень можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія.

В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акту.

 

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Міська влада

приведення нормативного документу до вимог чиного законодавства

витрат не

передбачається

Субєкт

господарювання, який надає послуги з водовідведення

 

- Підвищення ефективності функціонування каналізаційних мереж та споруд; дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища; врегулювання відносин між Івано-Франківським КП «ІФВЕТП» та споживачами, що скидають стічні води у каналізаційну систему міста Івано-Франківська.

Витрати на:

- Проведення постійного лабораторного контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі міста.

- Обчислення кількості додаткових об’ємів стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі міста.

Споживачі –

суб’єкти господарювання

- Забезпечення якісними послугами з водовідведення; покращення санітарно-епідеміологічної та екологічної ситуації в місті

Витрати на:

-Утримання у належному стані власних систем водовідведення

Споживачі – фізичні особи

Не впливає

Відсутні

 

 1. 7.Строк дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

 

 1. 8.Показники результативності регуляторного акту:

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

 1. 1.Кількість укладених угод на послуги водовідведення.
 2. 2.Обсяг доходів КП «Івано-Франківськводоекотехпром» від надання послуг водовідведення.
 1. 9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Цільові групи та строки проведення відстеження:

Базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення.

Повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання чинності рішення.

При відстеженні використовуватимуться дані КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

 

 

 

 

Генеральний директор

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»                                  О.В. Чеповий

 

Базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення.

p style=

pk


71_1


skype-icon


ВНЕСЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

contact


СТАН  РОЗРАХУНКІВ

71_1