Станом на 02.04.20 р. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" виконує наступні роботи:   вул. Надрічна – благоустрій розкопки – в роботі        вул. П.Орлика – влаштування тротуарної плитки – в роботі        вул. К.Шосе – будівництво водогону D-400мм – в роботі        вул. Б.Хмельницького – ТКЕ – влаштування плитки - в роботі        вул. Хіміків 17а,б. – ремонт колодязя – в роботі

Прес-служба

Головна Фотогалерея Фотогалерея Історія заснування й розвитку водопровідних і каналізаційних мереж міста Івано-Франківська

«Івано-Франківськводоекотехпром», прагнучи з’ясувати історію свого заснування і розвитку та повернутися до своїх витоків, звернулося у Державний архів Івано-Франківської області. Після ретельно проведеної роботи у Державному архіві нам було надано історичну довідку про розвиток системи водопроводу та каналізації міста Станіслава. Сподіваємося, що факти, зазначені у довідці, будуть цікавими для мешканців міста, адже ще з дитинства усі ми знаємо, що без минулого немає сьогодення, а без теперішнього не буде і майбутнього. Сукупність минулого й сьогодення є тією основою, на якій виростає майбутнє.

 

Історична довідка про розвиток каналізаційної та водопровідної системи м. Станіслава (з документів Держархіву Івано-Франківської області)

 

Система очисних каналів в м.Станіславі, за свідченнями його мешканців (1881р.), існувала «з незапам’ятних часів». Постійно відбувалась їх очистка, ремонт, будівництво нових каналів (документально засвідчено в 1869 р. і в подальші роки). На ці роботи Станіславський магістрат виділяв кошти, про що зафіксовано у міських бюджетах 70-90-х років XIX ст. (ф-7, оп.1, спр.23, 65, 94, 96, 130, 148, 162, 183, 201, 269).

Поліція наглядала за санітарним станом міських каналів і криниць. По­рушників норм карали штрафом (ф-7, оп.1, спр.179).

В 1899-1905 роках значними каналізаційними роботами займалася фір­ма "Джованні Джуліані". Проте, каналізаційна та водопровідна системи но­сили локальний характер. Тому Станіславська міська рада і магістрат вирі­шили надати їм загальноміського значення. Проекти щодо цього були розро­блені в 1908-1909 роках. З цією метою в одному з Віденських банків був узя­тий кредит на загальну суму 4 млн. крон (ф-7, оп.1, спр.176,266; ф-27, оп.1, спр.128, арк.4 (зв.), 5; спр.410, арк.1 (зв.).

В 1914 році був оголошений конкурс на посаду керівника будівництва загальноміської каналізаційної системи. Зголосилася значна кількість прете­ндентів. Початок Першої світової війни перервав будівельні роботи. Загальна протяжність каналізації перед війною становила понад 12 тис. метрів вартіс­тю понад 270 тис. крон (ф-7, оп.1, спр.265; ф-27, оп.1, спр.410, арк.1 (зв.).

Будівництво загальноміської каналізаційної системи відновилося в 1924 році. 7 серпня 1926 року Станіславське воєводське управління затвер­дило загальний проект каналізації м. Станіслава. Відповідно до проекту було побудовано три головні канали (ф-6, оп.2, спр.479, арк.5-10).

В 1931 році Станіславський магістрат запропонував воєводському управлінню на затвердження технічний проект побудови мережі дільничних каналів, які б з'єднувалися з головними каналами.

В 1931-1933 роках це питання розглядали спеціальні комісії, створені Станіславським воєводським управлінням. В результаті, проект побудови ді­льничних каналів було схвалено. За поданням Станіславського воєводського управління міністр внутрішніх справ Польщі видав розпорядження про пра­вила побудови каналізаційної та водопровідної системи у м. Станіславі (ф-2, оп.7, спр.256).

За 1924-1932 роки було збудовано понад 20 тис. метрів каналізаційної системи. На це було витрачено понад 1,6 млн. злотих, а загалом планувалося витратити 3,5 млн. злотих. На початку 1930-х років проект каналізації охоп­лював 60 % площі м. Станіслава (ф-27, оп.1, спр.410, арк.1 (зв.), 3-11).

Натомість, будівництво загальноміської водопровідної системи знахо­дилось на початковій стадії. На це передбачалось витратити близько 7 млн. злотих. Розбудову загальноміської водопровідної системи, з поміж іншого, затримували проблеми, пов'язані із закупівлею земельних ділянок, через які мали проходити водопроводи (ф-27, оп.1, спр.410, арк.1,1(зв.), 8(зв.), 9).

Ще в 1914 році Станіславський магістрат прийняв рішення з цією ме­тою використати землі в Чукалівці та Черніїві. Проти цього виступили зем­левласники в Черніїві, які подали позов до суду. 17 жовтня 1931 року Станіс-лавська міська рада постановила закупити земельні угіддя в Крихівцях та Че­рніїві. Ці землі планувалося використати для потреб водопровідної системи. Землі в Крихівцях планувалося виставити на продаж і отримати за них 5 млн. злотих. Таким чином, було б отримано 70 % коштів, потрібних для прове­дення міського водопроводу. В 1933 році було укладено контракти купівлі земель в Черніїві та Крихівцях. 19 жовтня 1935 року ці контракти затвердив Станіславський окружний суд (ф-27, оп.1, спр.388).

Значна кількість документів про приєднання приватних помешкань до міської каналізації (з долученням планів,, креслень) свідчить про її подаль­ший розвиток в 1930-х роках. Одним з тих, хто у другій половині 1930-х ро­ків займався справами каналізації м. Станіслава, був інженер Г.Вайцман. Найактивнішу роль у цій справі відіграв інженер М.Штенцель, який діяв за дорученням властей (ф-2, оп.8, спр.523; ф-27, оп.1, спр.120, 124, 186, 321, 324, 325, 348, 350, 410; ф-263, оп.1, спр.1792).

В 1940-1941 роках справами каналізації займалася новостворена орга­нізація "Каналізація міста Станіслава", начальником якої був інженер М.Штенцель (р-343, оп.1, спр.2).

Підстава: ф.2оп.7,спр.256; оп.8спр.523;

ф.6,оп.2,спр.479;

ф.7,оп.1,спр.23,65,76,94,104,119,130,148,162,176,179,183,201,265,266,269-271;

ф.27,оп.1,спр.120,124,128,186,299,301,321,324,325,348,350,388,407,410,816

ф.263,оп.1,спр.1792;

ф.Р-343,оп.1,спр.2.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."