Станом на 01.10.20 р. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" виконує наступні роботи:   вул. Медична 7 , Довженка 20 – вияснення причини підтоплення підвалів – в роботі        вул. Толстого 5 – влаштування бруківки після розкопки – в роботі        вул. Маланюка – Кобилянської – ліквідація залому на колекторі D-300мм – в роботі        Чистка колодязів дощової каналізації згідно заявок служби оперативного реагування «15 – 80» -вул. Надрічна, Грушевського, Січ. Стрільців,- в роботі        Ремонт ПГ згідно припису        Виконання заявок по забиттю дворової к-ції
Головна Встановлення на облік

КП”ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ”

Н А К А З

від “31” жовтня 2014 р.                                                                                           № 300/7-4/4

м.Івано-Франківськ

Про внесення змін до Наказу № 287/05-7
від 30.12.2012р.“Про затвердження порядків”

     З метою забезпечення споживачів якісною питною водою, та на підставі п.9.5.11 “Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995р., погоджених з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством охорони здоров'я, Державним комітетом по нагляду за охороною праці і Головним управлінням державної пожежної охорони МВС України, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.07.1995р. № 231/767 із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005р. №2, -

наказую :

1. Внести зміни до п.4.2 додатку №1 до Наказу № 387/05-7 від 30.12.2012р. “Порядок приєднання новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська і викласти в редакції : “Подача води на об’єкт споживачу здійснюється працівниками управління обліку та реалізації послуг (надалі – УОРП) шляхом зняття пломби із запірної арматури після отримання задовільних результатів бактеріологічних та фізико-хімічних аналізів питної води, що подається, та укладання угоди на послуги водопостачання та водовідведення і складання акту реєстрації водоміра”. Відповідальний – начальник УОРП Перестюк О.М.

2. Начальнику відділу лабораторного контролю Майстришин Л.В. проводити бактеріологічні та фізико-хімічні аналізи води на підставі заяв (звернень) юридичних та фізичних осіб про підключення новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання на платній основі.

3. Затвердити зміни, внесені в зразки заяв на під'єднання об’єктів до мереж водопостачання та/або водовідведення (додатки № 1-б та 1-в) для юридичних і фізичних осіб (змінені зразки заяв додаються)

4. Контроль за виконанням Наказу покласти на головного інженера Ткачука М.А.

 

Генеральний директор                                                                                                     Саєвич М.Б.


 

Додаток 1 до наказу № 300/7-4/4

від “ 30” жовтня 2014 року

ПОРЯДОК

приєднання новозбудованих мереж

до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська

 

1. Приймання та реєстрація заяв.

1.1.         Для виконання приєднання новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення замовник (абонент) подає (або надсилає поштою) заяву (додатки 1-б і 1-в).       До заяви додаються:

-         акти виконавчої документації (акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування трубопроводів, акти технічної готовності, виконавча схема);

-         документи, що підтверджують сплату послуг технічного нагляду;

-         документи, що підтверджують сплату пайової участі;

-         копія декларації про здачу об’єкта в експлуатацію.

1.2.         Приймання та первинна реєстрація заяв здійснюється секретаріатом підприємства.

1.3.         Виробничо-технічний відділ (надалі – ВТВ) на підставі наданих документів формує і веде в подальшому інвентарну картку (за формою згідно додатку №1-г до Порядку).

1.4.         Начальник ВТВ візує заяву і зазначає відповідність документів, що додаються до заяви, наступним вимогам:

-         акти гідравлічного випробування водопровідних мереж ?75мм. та більше оформляються за участю представників технагляду та служби експлуатації;

-         акти гідравлічного випробування мереж водовідведення оформляються за участю представників технагляду та служби експлуатації;

-         акти технічної готовності підписуються представниками технагляду, абонентського відділу та служби експлуатації.

1.5.         На підставі заяви з візою начальника ВТВ і інвентарної картки об’єкта заява про підключення реєструється диспетчерською службою (надалі – ДС) в окремому «Журналі реєстрації врізок»(додаток 1-а) Під час виконання робіт інвентарна картка об’єкта зберігається в диспетчерській службі.

 

2. Розробка кошторисів і планування робіт.

2.1.         Диспетчерська через начальника управління експлуатації мереж (надалі – УЕМ) дає доручення відповідним підрозділам УЕМ здійснити збір даних для складання кошторису робіт.

2.2.         Протягом двох робочих днів після отримання заяви начальники підрозділів визначають фізичні об’єми виконання робіт згідно з дефектним актом і передають їх в виробничо-технічний відділ для складання розрахунків вартості робіт по виконанню врізки.

2.3.         Виробничо-технічний відділ протягом двох робочих днів розробляє розрахунки вартості робіт.

2.4.         Диспетчерська служба передає кошториси, підписані начальником ВТВ та начальником УЕМ, генеральному директору для затвердження. До кошторисів додається заява та інвентарна картка об’єкта.

2.5.         Генеральний директор на підставі наданих документів приймає рішення щодо виконання робіт з підключення, про що накладає резолюцію на заяву та затверджує кошторис робіт.

 

3. Диспетчеризація робіт.

3.1.         Начальник підрозділу УЕМ передає замовнику документи до сплати.

3.2.         Контроль оплати здійснює диспетчерська служба, про що робить відмітку в журналі реєстрації врізок. Про проведену оплату за виконання врізок бухгалтерія інформує диспетчерську службу щоденно.

3.3.         Диспетчерська служба здійснює диспетчеризацію робіт, координацію дій служб підприємства і контроль строків виконання робіт за планом.

3.4.         Виконання врізок проводиться після оплати і по завершенню реєструється в журналі реєстрації врізок.

3.5.         Після виконання врізки начальник району водопровідних мереж пломбує запірну арматуру, оформляє акт передачі пломби замовнику та передає його в управління обліку та реалізації послуг (надалі – УОРП).

3.6.         При необхідності, диспетчерська служба згідно з існуючим порядком дає повідомлення про заплановані роботи у відповідні інстанції.

3.7.         Диспетчерська служба слідкує за повним та своєчасним внесенням необхідних відомостей до інвентарної картки об’єкта під час виконання приєднання. Після повного завершення приєднання диспетчерська служба повертає оригінал інвентарної картки до ВТВ, а копію передає до управління обліку та реалізації послуг.

 

4. Приєднання до існуючих водопровідних мереж.

4.1            Управління експлуатації мереж здійснює роботи по приєднанню до існуючих водопровідних мереж в терміни, узгоджені з диспетчерською службою.

4.2            Подача води на об’єкт споживачу здійснюється працівниками управління обліку та реалізації послуг (надалі – УОРП) шляхом зняття пломби із запірної арматури після отримання задовільних результатів бактеріологічних та фізико-хімічних аналізів питної води, що подається, та укладання угоди на послуги водопостачання та водовідведення і складання акту реєстрації водоміра.

4.3            Працівники УОРП вносять відповідні відомості до інвентарної картки об’єкта, що зберігається в диспетчерській службі.

 

5. Приєднання до існуючих каналізаційних мереж.

5.1.         Варіант 1 – в існуючий колодязь :

-         при під'єднанні в існуючий каналізаційний колодязь замовник встановлює заглушку в прокладений в ньому трубопровід, а представник технагляду її опломбовує ;

-         укладення угоди на послуги водовідведення здійснюється УОРП після встановлення та реєстрації водоміра на індивідуальному джерелі водопостачання при умові проведення оплати за врізку;

-         після заключення угоди знімається пломба та встановлена заглушка.

5.2.         Варіант 2 – в новозбудований колодязь :

- в новозбудованому колодязі виконання під'єднання проводиться шляхом розбивки отвору в існуючій мережі представником цеху каналізаційних мереж, встановлення водоміра на індивідуальному джерелі водопостачання та укладення угоди на послуги водовідведення управлінням обліку і реалізації послуг.

 

5.3.         Працівники УОРП вносять відповідні відомості до інвентарної картки об’єкта, що зберігається в диспетчерській службі.

 

6. Укладання договорів на відпуск води та на приймання стоків.

6.1.         Укладання договорів на відпуск води та на приймання стоків здійснює управління обліку і реалізації послуг при умові наявності інвентарної карти, підписаної начальником виробничо-технічного відділу та начальником абонентської служби.

6.2.         Перед укладанням договору на відпуск води та на приймання стоків замовник будівництва оформляє трьохсторонню угоду про передачу на баланс експлуатуючій організації об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська або угоду на обслуговування новозбудованих мереж водопроводу та каналізації.

6.3.         Договір на відпуск води та на приймання стоків візується виробничо-технічним відділом із обов’язковим зазначенням номеру інвентарної карти та границь розмежування з КП”Івано-Франківськводоеко-техпром”.

6.4.         Типовий договір на відпуск води та на приймання стоків підписується комерційним директором на підставі відповідного наказу генерального директора.

6.5.         Після укладання один примірник договору на відпуск води та на приймання стоків зберігається в управлінні обліку і реалізації послуг разом з копією інвентарної картки об’єкту.

 

7. Звітність про приєднання новозбудованих мереж.

7.1.         Диспетчерська служба щомісячно до 3-го числа наступного місяця робить звірку з бухгалтерією та подає до планово-економічного відділу інформацію про виконані протягом звітного періоду врізки, їх вартість та отримані кошти.

                              Погоджено :

                                        

                                         Начальник ВТВ : ………………………………   ( В.Бабич )

                                         Начальник УЕМ : ……………………………..   ( В.Авраменко )

                                         Начальник УОРП : ……………………………   ( О.Перестюк )

                                         Начальник ДС : ………………………………..   ( Т.Попадинець )

 зразок                                                                                                                     

Додаток № 1-а до “Порядку приєднання новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації виконання врізок

 

№ п/п

дата реєстрації заяви

назва об’єкта, адреса

Замовник, тел.

№ району служби експлуатації

відповідальний за проведення врізки

вартість врізки

дата оплати

дата проведення врізки

№, дата договору

прим.

водопровід

каналізація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 


зразок заяви для юридичних осіб                                                                                           Додаток № 1-б

 

Генеральному директору

КП”Івано-Франківськводоекотехпром”

п. ………………………………….

 

Прошу виконати під'єднання _____________________________________                                                                                                                                                                              

                                                                                 ( назва об’єкта )

за адресою :_________________________________________________

до мереж водопостачання та/або водовідведення. Роботи по прокладанню новозбудованих мереж водопостачання та/або водовідведення даного об’єкта виконані згідно з ТУ № ____ від ______________ та погодженого проекту №погодження ________ від ________________ , та провести бактеріальний і фізико-хімічний аналіз води, що подається.

Додаток :

1. копії виконавчої документації збудованих мереж :

-         акту на приховані роботи по прокладці водопровідної мережі;

-         акту на приховані роботи по прокладці каналізаційної мережі;

-         акту гідравлічного випробування водопровідної мережі;

-         акту випробування на пролив каналізаційної мережі;

-         акту технічної готовності водопровідної мережі, підписаного начальником району і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         акту технічної готовності каналізаційної мережі, підписаного начальником цеху каналізаційних мереж і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         контрольно-виконавчої зйомки прокладених мереж водопостачання та водовідведення, затвердженої печаткою міської архітектури, з нанесенням меж земельної ділянки об’єкта будівництва.

2. копії актів опломбування запірної арматури на під'єднанні та водомірного вузла ;

3. копія угоди про передачу на баланс експлуатуючій організації об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська або угоди на обслуговування новозбудованих мереж водопроводу та каналізації.

4. довідка про сплату пайової участі до цільового фонду соціально-економічного розвитку та інженерної інфраструктури міста.

 

Підпис керівника підприємства                           Тел. № ___________________
зразок заяви
для фізичних осіб                                                  Додаток № 1-в

 

                               Генеральному директору

                               КП”Івано-Франківськводоекотехпром”

                                       п. ………………………………….

                                       від _____________________________

                            ( прізвище, ім'я та по-батькові )

                                       мешканця вул.. __________________

                                       м. ( села ) _______________________

                                       тел. ____________________________

 

 

ЗАЯВА
 

Прошу виконати під'єднання ____________________________________

                                      ( назва об’єкта )

до мереж водопостачання та/або водовідведення. Роботи по прокладанню новозбудованих мереж водопостачання та/або водовідведення даного об’єкта виконані у відповідності з ТУ № ____ від ______________ та погодженим проектом №погодження ________ від __________ , та провести бактеріальний і фізико-хімічний аналіз води, що подається.

Додаток :

копії виконавчої документації збудованих мереж :

-         акту на приховані роботи по прокладці водопровідної мережі;

-         акту на приховані роботи по прокладці каналізаційної мережі;

-         акту гідравлічного випробування водопровідної мережі;

-         акту випробування на пролив каналізаційної мережі;

-         акту технічної готовності водопровідної мережі, підписаного начальником району і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         акту технічної готовності каналізаційної мережі, підписаного начальником цеху каналізаційних мереж і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         .контрольно-виконавчої зйомки прокладених мереж водопостачання та водовідведення, затвердженої печаткою міської архітектури;

 

                                             _____________________                             ___________________ ( Прізвище )

                                          ( дата )                                             ( підпис )

                                                                                                   Додаток № 1-г

Інвентарна картка № ……….

 

 

 

ОБ'ЄКТ

адреса

 

назва

 

замовник

 

підрядник

 

відмітка про завершення буд-ва

 

поштова адреса після заверш.буд.

 

 

 

   ТУ

від

 

nпов.=

Q=

           м3/добу

“В”- по вул..

nкв.=

P=

           атм.

“К”– по вул..

“особливі”умови :

 

 

 

ПРОЕКТ

№ погодження

дата погодження

 

 

 

 

ТЕХНАГЛЯД

 

 

 

 

 

 

угода на технагляд

 

 

ДОВІДКА

УГОДА

дата

відмітки про здійснення технагляду

 

 

Балансова

Водопровідна мережа :

приналежність

 

вуличних мереж :

 

 

Каналізаційна мережа :

 

 

 

 

 

 

для фінуправління

 

на сплату ПУ

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТИ

№, дата

реєстрац.№

короткий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИПИСИ

дата

реєстрац. №

короткий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИ

реєстрац.№

в/к

       1,2,3

хто піддписав

зйомка

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ВТВ

: …………………. ( ……………………. )

 

Архів : ……………… ( ………………… )


 

Додаток 2 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

Порядок видачі довідок

про зарахування пайової участі замовників будівництва

у соціально-економічному розвитку

та інженерно-транспортній інфраструктурі міста.

 

Для видачі довідки про зарахування пайової участі замовників будівництва

у соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортній інфраструк-турі міста необхідно представити наступну документацію :

 

 1. 2.Технічні умови.
 2. 3.Проектна документація, погоджена підприємством в установленому порядку .
 3. 4.Виконавча документація :

-         акт на приховані роботи по прокладці водопровідної мережі ;

-         акт на приховані роботи по прокладці каналізаційної мережі ;

-         акт гідравлічного випробування водопровідної мережі ;

-         акт випробування на пролив каналізаційної мережі ;

-         акт технічної готовності водопровідної мережі, підписаний начальником району і затверджений інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу ;

-         акт технічної готовності каналізаційної мережі, підписаний начальником цеху каналізаційних мереж і затверджений інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу ;

-         контрольно-виконавча зйомка прокладених мереж водопостачання та водовідведення, затверджена печаткою міської архітектури. –                 з нанесенням меж земельної ділянки об’єкта будівництва .

5.Угода на технагляд і копія документу про оплату .

6.Акти виконаних робіт форми 2КБ на позаділянкові мережі водопостачання та водовідведення, завізовані представниками виробничо-технічного відділу (об’єми – інженер з технагляду, розцінки – інженер ІЇ категорії).

 

Виробничо-технічний відділ щомісячно звітує про кількість виданих довідок про зарахування пайової участі замовників будівництва у соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортній інфраструктурі міста.


                  Начальник виробничо-технічного відділу

                  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»                                        ( В.Бабич ) 

Додаток 3 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

ПОРЯДОК

розгляду проектної документації об'єктів будівництва,

що приєднуються до систем водопостачання та водовідведення

 

Цей “Порядок…” розроблений на виконання листа Мінрегіонбуду України від 06.12.2012р. № 7/9-19723.

 1. 1.У відповідності до п.7 Додатку №1 до “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Мінжитло-комунгоспа № 190 від 17.06.2009р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2009р. за № 936/15627 , замовник подає на розгляд технічної ради підприємства проект приєднання обєкту будівництва до систем водопостачання та водовідведення згідно виданих технічних умов.
 2. 2.Технічна рада розглядає проект і при відсутності зауважень приймає рішення про його позитивний розгляд. При цьому, один примірник проекту замовник передає в архів КП”Івано-Франківськводоекотехпром” для ведення технічного нагляду при прокладанні мереж.
 3. 3.При виявленні зауважень, техреда повертає проект замовнику для доопрацювання.
 4. 4.Після усунення зауважень замовник повторно повертає проект на розгляд техреді, після чого вчиняються дії, викладені в п.2 цього “Порядку…”

 

 

     Начальник виробничо-технічного відділу

     КП”Івано-Франківськводоекотехпром”                                         ( В.Бабич ) 

Додаток 4 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року


                           ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТЕХУМОВ

 

Порядок розроблений на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, із змінами від 27.03.2012р. №131 затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, від 24.10.2012р.№541 затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі Правила користування), Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації затверджені Наказом Держжитлокомунгоспу України від 5.07.1995р №30 із змінами та доповненнями від 04.01.2005р. №2 затверджені Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства; від 27.06.2008р. №191 затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства (далі Правила технічної експлуатації).

 

Для видачі технічних умов на приєднання до централізованого водопостачання та водовідведення замовник послуг повинен представити в КП «Івано-Франківськ-водоекотехпром»:

 

Замовник - юридична особа:

 

1. Заява

 

2. Опитувальний лист з додатками: - 1)викопіювання з містобудівної документації (план ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій в масштабі 1:500) зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується, 2) копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт підключення. 3) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі обов'язку щодо їх отримання) (Правила користування, п.4.1, Правила технічної експлуатації п.9.5.21).

 

3. Ситуаційний план ділянки з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території (Правила користування п.4.1)

 

4. Інженерна характеристика об'єкта.

 

Замовник- фізична особа:

 

         1. Заява.

 

2. Ситуаційний план ділянки з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території (Правила користування п.4.1);

 

3. План ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій в масштабі 1:500 (Правила технічної експлуатації п.4.1)

         4. Свідоцтво на право власності.

 

         5. Копія паспорта.

 

Заяви та подані до них документи розглядаються на технічній раді КП «Івано-Франківськводоекотехпром», на якій визначаються точки під'єднання об'єктів до мереж водопостачання і водовідведення, умови під'єднання до них. При виникненні спірних питань представники техради у дводенний термін після техради (четвер, п'ятниця) здійснюють виїзд на місце. Адміністрація забезпечує членів техради транспортом для виїзду. Інформація по результатах виїзду надається секретарю техради.

        

Технічні умови надаються замовнику протягом десяти днів з дня реєстрації заяви по формі згідно з додатком №1 Правил користування. Оплата за техумови проводиться замовником при їх видачі.

Отримані техумови замовник затверджує в органах місцевого самоврядування. Затверджені техумови реєструються у КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

 

 

 

 

                  Начальник виробничо-технічного відділу

                  КП”Івано-Франківськводоекотехпром”                                         ( В.Бабич )


 

Додаток 5 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

Порядок

постановки абонентів на облік

при виявленні самовільних підключень .

 

При виявленні самовільної врізки власник несанкціоновано прокладеної мережі відключається від водопостачання методом обрізки труби, а від водовідведення – методом встановлення заглушки на мережі. Підключення проводиться після оплати за відключення-включення при умові виконання умов :

-         виготовлення технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та/або водовідведення ;

-         виготовлення управлінням архітектури та містобудування контрольно-виконавчої зйомки прокладених мереж ;

-         проведення оплати за самовільне користування послугою згідно розрахунків, передбачених пп..3.3-3.4 “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”;

-         оформлення акту обстеження технічного стану самовільно збудованих мереж .

Після виконання вищенаведених умов, заключається договір на відпуск і споживання питної води з комунального водопроводу та на приймання стічних вод до комунальної каналізації.

 

 

          Начальник виробничо-технічного відділу

          КП ”Івано-Франківськводоекотехпром”                                          ( В.Бабич )
 

КП”ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ”

 

Н А К А З

 від “__”                    20   р.                                                             

   №

м.Івано-Франківськ

 

 Про затвердження Порядків

 

     З метою впорядкування проведення робіт по приєднанню новозбудо-ваних мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська, постановки абонентів на облік при виявленні самовільних підключень, видачі довідок про зарахування пайової участі замовників будівництва у соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортній інфраструктурі міста, розгляду проектної документації об’єктів будівництва, видачі технічних умов, -

наказую :

 

 1. 1.Затвердити Порядок приєднання новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська ( Додаток 1 ).
 2. 2.Затвердити Порядок видачі довідок про зарахування пайової участі замовників будівництва у соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортній інфраструктурі міста ( Додаток 2 ).
 3. 3.Затвердити Порядок розгляду проектної документації (Додаток 3)
 4. 4.Затвердити Порядок видачі технічних умов (Додаток 4)
 5. 5.Затвердити Порядок постановки абонентів на облік при виявленні самовільних підключень ( Додаток 5)

 

  

                         Генеральний директор                                                      Чеповий О.В.Додаток 1 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

ПОРЯДОК

приєднання новозбудованих мереж

до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська

 

1.Приймання та реєстрація заяв.

1.1.         Для виконання приєднання новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення замовник (абонент) подає (або надсилає поштою) заяву (додатки 1-б і 1-в).       До заяви додаються:

-         акти виконавчої документації (акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування трубопроводів, акти технічної готовності, виконавча схема);

-         документи, що підтверджують сплату послуг технічного нагляду;

-         документи, що підтверджують сплату пайової участі;

-         копія декларації про здачу об’єкта в експлуатацію.

1.2.         Приймання та первинна реєстрація заяв здійснюється секретаріатом підприємства.

1.3.         Виробничо-технічний відділ (надалі – ВТВ) на підставі наданих документів формує і веде в подальшому інвентарну картку (за формою згідно додатку №1-г до Порядку).

1.4.         Начальник ВТВ візує заяву і зазначає відповідність документів, що додаються до заяви, наступним вимогам:

-         акти гідравлічного випробування водопровідних мереж ?75мм. та більше оформляються за участю представників технагляду та служби експлуатації;

-         акти гідравлічного випробування мереж водовідведення оформляються за участю представників технагляду та служби експлуатації;

-         акти технічної готовності підписуються представниками технагляду, абонентського відділу та служби експлуатації.

1.5.         На підставі заяви з візою начальника ВТВ і інвентарної картки об’єкта заява про підключення реєструється диспетчерською службою (надалі – ДС) в окремому «Журналі реєстрації врізок»(додаток 1-а) Під час виконання робіт інвентарна картка об’єкта зберігається в диспетчерській службі.

 

2.Розробка кошторисів і планування робіт.

2.1.         Диспетчерська через начальника управління експлуатації мереж (надалі – УЕМ) дає доручення відповідним підрозділам УЕМ здійснити збір даних для складання кошторису робіт.

2.2.         Протягом двох робочих днів після отримання заяви начальники підрозділів визначають фізичні об’єми виконання робіт згідно з дефектним актом і передають їх в виробничо-технічний відділ для складання розрахунків вартості робіт по виконанню врізки.

2.3.         Виробничо-технічний відділ протягом двох робочих днів розробляє розрахунки вартості робіт.

2.4.         Диспетчерська служба передає кошториси, підписані начальником ВТВ та начальником УЕМ, генеральному директору для затвердження. До кошторисів додається заява та інвентарна картка об’єкта.

2.5.         Генеральний директор на підставі наданих документів приймає рішення щодо виконання робіт з підключення, про що накладає резолюцію на заяву та затверджує кошторис робіт.

 

3.Диспетчеризація робіт.

3.1.         Начальник підрозділу УЕМ передає замовнику документи до сплати.

3.2.         Контроль оплати здійснює диспетчерська служба, про що робить відмітку в журналі реєстрації врізок. Про проведену оплату за виконання врізок бухгалтерія інформує диспетчерську службу щоденно.

3.3.         Диспетчерська служба здійснює диспетчеризацію робіт, координацію дій служб підприємства і контроль строків виконання робіт за планом.

3.4.         Виконання врізок проводиться після оплати і по завершенню реєструється в журналі реєстрації врізок.

3.5.         Після виконання врізки начальник району водопровідних мереж пломбує запірну арматуру, оформляє акт передачі пломби замовнику та передає його в управління обліку та реалізації послуг (надалі – УОРП).

3.6.         При необхідності, диспетчерська служба згідно з існуючим порядком дає повідомлення про заплановані роботи у відповідні інстанції.

3.7.         Диспетчерська служба слідкує за повним та своєчасним внесенням необхідних відомостей до інвентарної картки об’єкта під час виконання приєднання. Після повного завершення приєднання диспетчерська служба повертає оригінал інвентарної картки до ВТВ, а копію передає до управління обліку та реалізації послуг.

 

4.Приєднання до існуючих водопровідних мереж.

4.1            Управління експлуатації мереж здійснює роботи по приєднанню до існуючих водопровідних мереж в терміни, узгоджені з диспетчерською службою.

4.2            Подача води на об’єкт здійснюється працівниками управління обліку та реалізації послуг (надалі – УОРП) шляхом зняття пломби із запірної арматури після укладення угоди на послуги водопостачання та водовідведення і складення акту реєстрації водоміра.

4.3            Працівники УОРП вносять відповідні відомості до інвентарної картки об’єкта, що зберігається в диспетчерській службі.

 

5.Приєднання до існуючих каналізаційних мереж.

5.1.         Варіант 1в існуючий колодязь :

-         при під'єднанні в існуючий каналізаційний колодязь замовник встановлює заглушку в прокладений в ньому трубопровід, а представник технагляду її опломбовує ;

-         укладення угоди на послуги водовідведення здійснюється УОРП після встановлення та реєстрації водоміра на індивідуальному джерелі водопостачання при умові проведення оплати за врізку;

-         після заключення угоди знімається пломба та встановлена заглушка.

5.2.         Варіант 2в новозбудований колодязь :

- в новозбудованому колодязі виконання під'єднання проводиться шляхом розбивки отвору в існуючій мережі представником цеху каналізаційних мереж, встановлення водоміра на індивідуальному джерелі водопостачання та укладення угоди на послуги водовідведення управлінням обліку і реалізації послуг.

 

5.3.         Працівники УОРП вносять відповідні відомості до інвентарної картки об’єкта, що зберігається в диспетчерській службі.

 

6.Укладання договорів на відпуск води та на приймання стоків.

6.1.         Укладання договорів на відпуск води та на приймання стоків здійснює управління обліку і реалізації послуг при умові наявності інвентарної карти, підписаної начальником виробничо-технічного відділу та начальником абонентської служби.

6.2.         Перед укладанням договору на відпуск води та на приймання стоків замовник будівництва оформляє трьохсторонню угоду про передачу на баланс експлуатуючій організації об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська або угоду на обслуговування новозбудованих мереж водопроводу та каналізації.

6.3.         Договір на відпуск води та на приймання стоків візується виробничо-технічним відділом із обов’язковим зазначенням номеру інвентарної карти та границь розмежування з КП”Івано-Франківськводоеко-техпром”.

6.4.         Типовий договір на відпуск води та на приймання стоків підписується комерційним директором на підставі відповідного наказу генерального директора.

6.5.         Після укладання один примірник договору на відпуск води та на приймання стоків зберігається в управлінні обліку і реалізації послуг разом з копією інвентарної картки об’єкту.

 

7.Звітність про приєднання новозбудованих мереж.

7.1.         Диспетчерська служба щомісячно до 3-го числа наступного місяця робить звірку з бухгалтерією та подає до планово-економічного відділу інформацію про виконані протягом звітного періоду врізки, їх вартість та отримані кошти.


Погоджено :

 

Начальник ВТВ : ………………………………   ( В.Бабич )

Начальник УЕМ : ……………………………..   ( В.Авраменко )

Начальник УОРП : ……………………………   ( О.Перестюк )

Начальник ДС : ………………………………..   ( Т.Попадинець )


зразок                                                                                                                                                                                                                                                                        Додаток № 1-а

до “Порядку приєднання новозбудованих мереж до існуючої централізованої системи водопостачання та водовідведення м.Івано-Франківська

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації виконання врізок

 

№ п/п

дата реєстрації заяви

назва об’єкта, адреса

Замовник, тел.

№ району служби експлуатації

відповідальний за проведення врізки

вартість врізки

дата оплати

дата проведення врізки

№, дата договору

прим.

водопровід

каналізація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 


зразок заяви для юридичних осіб                                                                Додаток № 1-б

 

Генеральному директору

КП”Івано-Франківськводоекотехпром”

п. ………………………………….

 

Прошу виконати під'єднання              _____________________________________                                                                                                                                                                                                ( назва об’єкта )

за адресою :________________________________________________________

до мереж водопостачання та/або водовідведення. Роботи по прокладанню новозбудованих мереж водопостачання та/або водовідведення даного об’єкта виконані згідно з ТУ № ____ від ______________ та погодженого проекту №погодження ________ від ________________ .

Додаток :

1.копії виконавчої документації збудованих мереж :

-         акту на приховані роботи по прокладці водопровідної мережі;

-         акту на приховані роботи по прокладці каналізаційної мережі;

-         акту гідравлічного випробування водопровідної мережі;

-         акту випробування на пролив каналізаційної мережі;

-         акту технічної готовності водопровідної мережі, підписаного начальником району і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         акту технічної готовності каналізаційної мережі, підписаного начальником цеху каналізаційних мереж і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         контрольно-виконавчої зйомки прокладених мереж водопостачання та водовідведення, затвердженої печаткою міської архітектури, з нанесенням меж земельної ділянки об’єкта будівництва.

2.копії актів опломбування запірної арматури на під'єднанні та водомірного вузла ;

3.копія угоди про передачу на баланс експлуатуючій організації об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури міста Івано-Франківська або угоди на обслуговування новозбудованих мереж водопроводу та каналізації.

4.довідка про сплату пайової участі до цільового фонду соціально-економічного розвитку та інженерної інфраструктури міста.

 

 

                            Підпис керівника підприємства                           Тел. № ___________________

 


зразок заяви для фізичних осіб                                                                         Додаток № 1-в

 

Генеральному директору

КП”Івано-Франківськводоекотехпром”

п. ………………………………….

від _____________________________

                                         ( прізвище, ім'я та по-батькові )

мешканця вул.. __________________

м. ( села ) _______________________

тел. ____________________________

 

 

ЗАЯВА
 Прошу виконати під'єднання _____________________________________

                            ( назва об’єкта )

до мереж водопостачання та/або водовідведення. Роботи по прокладанню новозбудованих мереж водопостачання та/або водовідведення даного об’єкта виконані у відповідності з ТУ № ____ від ______________ та погодженим проектом

Додаток :

копії виконавчої документації збудованих мереж :

-         акту на приховані роботи по прокладці водопровідної мережі;

-         акту на приховані роботи по прокладці каналізаційної мережі;

-         акту гідравлічного випробування водопровідної мережі;

-         акту випробування на пролив каналізаційної мережі;

-         акту технічної готовності водопровідної мережі, підписаного начальником району і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         акту технічної готовності каналізаційної мережі, підписаного начальником цеху каналізаційних мереж і затвердженого інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу;

-         .контрольно-виконавчої зйомки прокладених мереж водопостачання та водовідведення, затвердженої печаткою міської архітектури;

 

                                                    _____________________                             ___________________ ( Прізвище )

                                                                                     ( дата )                                                        ( підпис )


                                                                                                   Додаток № 1-г

Інвентарна картка № ……….

 

 

 

ОБ'ЄКТ

адреса

 

назва

 

замовник

 

підрядник

 

відмітка про завершення буд-ва

 

поштова адреса після заверш.буд.

 

 

 

   ТУ

від

 

nпов.=

Q=

           м3/добу

“В”- по вул..

nкв.=

P=

           атм.

“К”– по вул..

“особливі”умови :

 

 

 

ПРОЕКТ

№ погодження

дата погодження

 

 

 

 

ТЕХНАГЛЯД

 

 

 

 

 

 

угода на технагляд

 

 

ДОВІДКА

УГОДА

дата

відмітки про здійснення технагляду

 

 

Балансова

Водопровідна мережа :

приналежність

 

вуличних мереж :

 

 

Каналізаційна мережа :

 

 

 

 

 

 

для фінуправління

 

на сплату ПУ

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТИ

№, дата

реєстрац.№

короткий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИПИСИ

дата

реєстрац. №

короткий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИ

реєстрац.№

в/к

       1,2,3

хто піддписав

зйомка

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ВТВ : ……………………. ( ……………………. )

 

Архів : ……………… ( ………………… )


 

Додаток 2 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

Порядок видачі довідок

про зарахування пайової участі замовників будівництва

у соціально-економічному розвитку

та інженерно-транспортній інфраструктурі міста.

 

Для видачі довідки про зарахування пайової участі замовників будівництва

у соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортній інфраструк-турі міста необхідно представити наступну документацію :

 

2.Технічні умови.

3.Проектна документація, погоджена підприємством в установленому порядку .

4.Виконавча документація :

-         акт на приховані роботи по прокладці водопровідної мережі ;

-         акт на приховані роботи по прокладці каналізаційної мережі ;

-         акт гідравлічного випробування водопровідної мережі ;

-         акт випробування на пролив каналізаційної мережі ;

-         акт технічної готовності водопровідної мережі, підписаний начальником району і затверджений інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу ;

-         акт технічної готовності каналізаційної мережі, підписаний начальником цеху каналізаційних мереж і затверджений інженером абонентської служби та начальником виробничого відділу ;

-         контрольно-виконавча зйомка прокладених мереж водопостачання та водовідведення, затверджена печаткою міської архітектури. –                 з нанесенням меж земельної ділянки об’єкта будівництва .

5.Угода на технагляд і копія документу про оплату .

6.Акти виконаних робіт форми 2КБ на позаділянкові мережі водопостачання та водовідведення, завізовані представниками виробничо-технічного відділу (об’єми – інженер з технагляду, розцінки – інженер ІЇ категорії).

 

Виробничо-технічний відділ щомісячно звітує про кількість виданих довідок про зарахування пайової участі замовників будівництва у соціально-економічному розвитку та інженерно-транспортній інфраструктурі міста.

 

               Начальник виробничо-технічного відділу

               КП”Івано-Франківськводоекотехпром”                                         ( В.Бабич )


 

Додаток 3 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

ПОРЯДОК

розгляду проектної документації обєктів будівництва,

що приєднуються до систем водопостачання та водовідведення

 

 

   Цей “Порядок…” розроблений на виконання листа Мінрегіонбуду України від 06.12.2012р. № 7/9-19723.

1.У відповідності до п.7 Додатку №1 до “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”, затверджених наказом Мінжитло-комунгоспа № 190 від 17.06.2009р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2009р. за № 936/15627 , замовник подає на розгляд технічної ради підприємства проект приєднання обєкту будівництва до систем водопостачання та водовідведення згідно виданих технічних умов.

 

 1. 2.Технічна рада розглядає проект і при відсутності зауважень приймає рішення про його позитивний розгляд. При цьому, один примірник проекту замовник передає в архів КП”Івано-Франківськводоекотехпром” для ведення технічного нагляду при прокладанні мереж.
 2. 3.При виявленні зауважень, техреда повертає проект замовнику для доопрацювання.

 

4.Після усунення зауважень замовник повторно повертає проект на розгляд техреді, після чого вчиняються дії, викладені в п.2 цього “Порядку…”

 

 

 

 

                    Начальник виробничо-технічного відділу

                    КП”Івано-Франківськводоекотехпром”                                         ( В.Бабич )


 

Додаток 4 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

 

 

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТЕХУМОВ

 Порядок розроблений на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, із змінами від 27.03.2012р. №131 затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, від 24.10.2012р.№541 затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі Правила користування), Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації затверджені Наказом Держжитлокомунгоспу України від 5.07.1995р №30 із змінами та доповненнями від 04.01.2005р. №2 затверджені Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства; від 27.06.2008р. №191 затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства (далі Правила технічної експлуатації).

 

Для видачіа технічних умов на приєднання до централізованого водопостачання та водовідведення замовник послуг повинен представити в КП «Івано-Франківськ-водоекотехпром»:

 

Замовник - юридична особа:

 

1. Заява

 

2. Опитувальний лист з додатками: - 1)викопіювання з містобудівної документації (план ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій в масштабі 1:500) зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується, 2) копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт підключення. 3) копія дозволу на спеціальне водокористування та копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі обов'язку щодо їх отримання) (Правила користування, п.4.1, Правила технічної експлуатації п.9.5.21).

 

3. Ситуаційний план ділянки з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території (Правила користування п.4.1)

 

4. Інженерна характеристика об'єкта.

Замовник- фізична особа:

 

         1. Заява.

2. Ситуаційний план ділянки з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території (Правила користування п.4.1);

3. План ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесенням усіх підземних комунікацій в масштабі 1:500 (Правила технічної експлуатації п.4.1)

         4. Свідоцтво на право власності.

         5. Копія паспорта.

 

        Заяви та подані до них документи розглядаються на технічній раді КП «Івано-Франківськводоекотехпром», на якій визначаються точки під'єднання об'єктів до мереж водопостачання і водовідведення, умови під'єднання до них. При виникненні спірних питань представники техради у дводенний термін після техради (четвер, п'ятниця) здійснюють виїзд на місце. Адміністрація забезпечує членів техради транспортом для виїзду. Інформація по результатах виїзду надається секретарю техради.

        

Технічні умови надаються замовнику протягом десяти днів з дня реєстрації заяви по формі згідно з додатком №1 Правил користування. Оплата за техумови проводиться замовником при їх видачі.

Отримані техумови замовник затверджує в органах місцевого самоврядування. Затверджені техумови реєструються у КП «Івано-Франківськводоекотехпром».

 

 

 

 

               Начальник виробничо-технічного відділу

               КП”Івано-Франківськводоекотехпром”                                         ( В.Бабич )

 

 

 


Додаток 5 до наказу № __________

від “ ___ ” ____________ 20____ року

Порядок

постановки абонентів на облік

при виявленні самовільних підключень .

 

При виявленні самовільної врізки власник несанкціоновано прокладеної мережі відключається від водопостачання методом обрізки труби, а від водовідведення – методом встановлення заглушки на мережі. Підключення проводиться після оплати за відключення-включення при умові виконання умов :

-         виготовлення технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та/або водовідведення ;

-         виготовлення управлінням архітектури та містобудування контрольно-виконавчої зйомки прокладених мереж ;

-         проведення оплати за самовільне користування послугою згідно розрахунків, передбачених пп..3.3-3.4 “Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України”;

-         оформлення акту обстеження технічного стану самовільно збудованих мереж .

Після виконання вищенаведених умов, заключається договір на відпуск і споживання питної води з комунального водопроводу та на приймання стічних вод до комунальної каналізації.

 

 

         Начальник виробничо-технічного відділу

         КП”Івано-Франківськводоекотехпром”                                          ( В.Бабич )